Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Konrad Sikora, Józef Myrczek
Wpływ deszczy ulewnych na możliwości kształtowania się chemizmu wód podziemnych w rejonie Bielska-Białej w okresie wiosny 2010 roku
Streszczenie.

W rejonie Beskidu Śląskiego coraz częstszym zjawiskiem objętym badaniami są nawałnice i deszcze nawalne, które w swoich skutkach powodują lokalne podtopienia i powodzie. Badania obejmowały pomiar wielkości i parametrów opadów, mierzonych w sposób ciągły na dwóch posterunkach opadowych: w centrum Bielska-Białej oraz w oddalonej od miasta w kierunku Kęt wsi Kobiernice. Wykorzystano również dane z bazy CDO. W artykule omówiono skutki deszczy występujących intensywnie w maju 2010 roku oraz ich prawdopodobny wpływ na wody podziemne i źródła. W celu określenia ewentualnego wpływu intensywnych deszczy na skład wód podziemnych pobrano próbki wód ze źródeł i zanalizowano skład wód przed wystąpieniem opadów (21 kwietnia) oraz po wystąpieniu fali opadów (10 czerwca).

 

Słowa kluczowe: opad, deszcze nawalne, powódź, wody podziemne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sikora, Konrad, and Józef Myrczek. "Wpływ deszczy ulewnych na możliwości kształtowania się chemizmu wód podziemnych w rejonie Bielska-Białej w okresie wiosny 2010 roku." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #61.
APA Konrad Sikora, Józef Myrczek (2011). Wpływ deszczy ulewnych na możliwości kształtowania się chemizmu wód podziemnych w rejonie Bielska-Białej w okresie wiosny 2010 roku. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #61
ISO 690 SIKORA, Konrad, MYRCZEK, Józef. Wpływ deszczy ulewnych na możliwości kształtowania się chemizmu wód podziemnych w rejonie Bielska-Białej w okresie wiosny 2010 roku. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #61.
Adres do korespondencji:
Konrad Sikora
Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland

e-mail: k.sikora@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 6.07.2011