Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Lucyna Przywara
Ocena skuteczności zastosowania soli żelaza w oczyszczaniu ścieków przemysłowych
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych z użyciem czterech koagulantów: dwóch reagentów z grupy PIX (PIX 109, PIX 111), Brenntafloc F3 oraz chlorku żelaza (III), stosując różne dawki reagentów w jednakowych warunkach temperatury oraz parametrach technologicznych procesów koagulacji i sedymentacji. Badania przeprowadzono z użyciem rzeczywistych ścieków z produkcji margaryny i olejów jadalnych. W ocenie efektywności procesu zwracano szczególną uwagę na stopień usunięcia fosforanów. Istotnym parametrem w ocenie prób doświadczalnych było także oznaczenie zawartości związków organicznych określonych jako ChZT oraz oznaczenie indeksu objętościowego osadu w celu określenia własności sedymentacyjnych osadu.

Słowa kluczowe: ścieki tłuszczowe, koagulanty żelazowe, koagulacja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_60.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Przywara, Lucyna. "Ocena skuteczności zastosowania soli żelaza w oczyszczaniu ścieków przemysłowych." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #60.
APA Lucyna Przywara (2011). Ocena skuteczności zastosowania soli żelaza w oczyszczaniu ścieków przemysłowych. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #60
ISO 690 PRZYWARA, Lucyna. Ocena skuteczności zastosowania soli żelaza w oczyszczaniu ścieków przemysłowych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #60.
Adres do korespondencji:
Lucyna Przywara
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczo-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: l.przywara@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 6.07.2011