Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Maria Łepko, Janusz Kozak, Tomasz Jurkiewicz
Zmienność termicznych pór roku w masywie Trzech Koron w Pieninach
Streszczenie.

Celem pracy było wyznaczenie czasu trwania termicznych pór roku na podstawie analizy przebiegu temperatury powietrza w masywie Trzech Koron (982 m n.p.m.) w latach 1999-
-2008. Przy wyróżnianiu pór roku zastosowano jeden z najczęściej stosowanych podziałów na termiczne pory roku, zaproponowany przez Romera (1949). W opracowaniu wykorzystano materiały z monitoringu klimatycznego prowadzonego na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego. Na tej podstawie obliczono średnią dobową temperaturę powietrza i wyznaczono daty początku poszczególnych pór roku. Za początek termicznej pory roku przyjęto dzień, w którym średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła określony próg (Romer 1949). W sytuacji obniżenia się temperatury powietrza w następnych dniach, obliczano średnią wartość temperatury wątpliwego okresu i na podstawie tej wartości zaliczano okres do danej pory roku. Obliczone zostały również wartości średnie i ekstremalne temperatury powietrza dla zaproponowanych okresów termicznych.

Słowa kluczowe: Pieniny, masyw Trzech Koron, termiczne pory roku
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_59.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Łepko, Maria, et al. "Zmienność termicznych pór roku w masywie Trzech Koron w Pieninach." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #59.
APA Maria Łepko1, Janusz Kozak1, Tomasz Jurkiewicz2 (2011). Zmienność termicznych pór roku w masywie Trzech Koron w Pieninach. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #59
ISO 690 ŁEPKO, Maria, KOZAK, Janusz, JURKIEWICZ, Tomasz. Zmienność termicznych pór roku w masywie Trzech Koron w Pieninach. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #59.
Adres do korespondencji:
Maria Łepko
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland

e-mail: jkozak@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 6.07.2011