Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Maciej Kozak
Nowa metodyka wyznaczania hydrogramu odpływu powierzchniowego na przykładzie zlewni rzeki Białej do przekroju wodowskazowego Mikuszowice
Streszczenie.

Prawidłowe wykonanie modelu odpływu ze zlewni jest kluczowym elementem wszelkich analiz hydrologicznych. Z uwagi na złożoność warunków wpływających na formowanie się odpływu powierzchniowego w literaturze można znaleźć opis różnych modeli transformacji opadu w odpływ. W prezentowanym artykule porównano wyniki otrzymane z najczęściej używanych w hydrologii modeli transformacji opadu w odpływ na tle obserwowanych przepływów. W analizie wykorzystano pomiary z wezbrania zanotowanego między 6 a 8 września 2007 roku w przekroju wodowskazowym Mikuszowice na rzecze Białej. Ponieważ otrzymane z modeli wyniki nie odzwierciedlały obserwowanej sytuacji hydrologicznej w przekroju wodowskazowym, przedstawiono również nową metodykę wyznaczania parametrów hydrogramu jednostkowego. Wyznaczony na podstawie tej metodyki hydrogram odpływu w przekroju wodowskazowym Mikuszowice był bardzo dobrze dopasowany do obserwowanych przepływów.

Słowa kluczowe: model transformacji opadu w odpływ, hydrogram jednostkowy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_58.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozak, Maciej. "Nowa metodyka wyznaczania hydrogramu odpływu powierzchniowego na przykładzie zlewni rzeki Białej do przekroju wodowskazowego Mikuszowice." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #58.
APA Maciej Kozak (2011). Nowa metodyka wyznaczania hydrogramu odpływu powierzchniowego na przykładzie zlewni rzeki Białej do przekroju wodowskazowego Mikuszowice. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #58
ISO 690 KOZAK, Maciej. Nowa metodyka wyznaczania hydrogramu odpływu powierzchniowego na przykładzie zlewni rzeki Białej do przekroju wodowskazowego Mikuszowice. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #58.
Adres do korespondencji:
Maciej Kozak
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland

e-mail: mkozak@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 6.07.2011