Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Henryk Kasza, Anna Mucha
Stopień zakwaszenia opadów atmosferycznych w pobliżu Bielska-Białej (w miejscowości Jasienica)
Streszczenie.

Przedstawiono wyniki badań pH opadów atmosferycznych zbieranych w miejscowości Jasienica, leżącej w odległości 10 km na wschód od Bielska-Białej. Badania opadu całkowitego i mokrego prowadzono w cyklu dobowym w okresie od 15 marca 2009 roku do 15 marca 2010 roku. Zebrano po 98 prób opadu całkowitego i mokrego. Zakres wartości pH opadu mokrego mieścił się w granicach od 3,88 do 6,71, a opadu całkowitego od 3,94 do 6,59. Około 77% próbek opadu mokrego miało wartości pH < 5,6, tj. poniżej naturalnego, świadczące o obecności w badanym opadzie substancji zakwaszających. Opady kwaśne (o wartości pH < 4,5) stanowiły 12,2% prób opadu mokrego oraz 9,2% prób opadu całkowitego. Opadom najczęściej towarzyszyły masy powietrza polarnomorskiego. Opady związane z masami powietrza polarnomorskiego w większości przypadków (65 próbek opadu mokrego na łączną ich liczbę 79) odznaczały się pH normalnym (5,1-6,0) i lekko obniżonym (4,6-5,0). Najbardziej zakwaszone opady (wartość pH < 4,5) występowały przy wiatrach północno-wschodnich i zachodnich.

Słowa kluczowe: opad mokry i całkowity, kwaśne deszcze
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_57.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kasza, Henryk, and Anna Mucha. "Stopień zakwaszenia opadów atmosferycznych w pobliżu Bielska-Białej (w miejscowości Jasienica)." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #57.
APA Henryk Kasza, Anna Mucha (2011). Stopień zakwaszenia opadów atmosferycznych w pobliżu Bielska-Białej (w miejscowości Jasienica). Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #57
ISO 690 KASZA, Henryk, MUCHA, Anna. Stopień zakwaszenia opadów atmosferycznych w pobliżu Bielska-Białej (w miejscowości Jasienica). Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #57.
Adres do korespondencji:
Henryk Kasza
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: hkasza@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 6.07.2011