Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ewa Jachniak, Andrzej Jaguś
Uwarunkowania i nasilenie eutrofizacji zbiornika Tresna
Streszczenie.

W pracy oceniono warunki eutrofizacji zbiornika Tresna, będącego najważniejszym obiektem kaskady Soły. Celem badań było określenie podatności zbiornika na eutrofizację oraz nasilenia tego procesu. Wykorzystano zalecenia metodyczne dla monitoringu trofii zbiorników zaporowych Polski południowej. Dodatkowo rozpoznano stan troficzny wód głównego dopływu. Badania wykazały, że zbiornik jest akwenem podatnym na eutrofizację (II kategoria podatności) i jest zasilany wodami eutroficznymi. W związku z tym ulega eutrofizacji, której nasilenie wynosi 5 w skali 0-10. Z uwagi na duże znaczenie gospodarcze zbiornika i jego lokalizację w obszarze wodorodnym, dalsze użytkowanie akwenu wymaga działań ochronnych w kierunku ograniczenia ładunku dopływających zanieczyszczeń.

Słowa kluczowe: kaskada Soły, zbiornik Tresna, jakość wód, eutrofizacja, stan troficzny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_56.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jachniak, Ewa, and Andrzej Jaguś. "Uwarunkowania i nasilenie eutrofizacji zbiornika Tresna." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #56.
APA Ewa Jachniak, Andrzej Jaguś (2011). Uwarunkowania i nasilenie eutrofizacji zbiornika Tresna. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #56
ISO 690 JACHNIAK, Ewa, JAGUś, Andrzej. Uwarunkowania i nasilenie eutrofizacji zbiornika Tresna. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #56.
Adres do korespondencji:
Ewa Jachniak
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: ajagus@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 6.07.2011