Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ewa Jachniak
Ładunki związków biogennych a stopień eutrofizacji zbiornika zaporowego Kozłowa Góra
Streszczenie.

W artykule zaprezentowano badania przeprowadzone w wodach zbiornika Kozłowa Góra. Dotyczyły one wpływu związków biogennych na proces eutrofizacji. Celem było określenie roli związków azotu i fosforu, jaką pełnią w eutrofizacji badanego zbiornika. Większość parametrów (m.in. stężenia azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego), a także ładunek dopuszczalny i niebezpieczny fosforu ogólnego wskazała na eutroficzny charakter wód zbiornika. Wynikami dużej trofii były bardzo duże koncentracje chlorofilu a (średnia wartość: 36,9 μg·dm-3) oraz biomasy fitoplanktonu (średnia wartość: 18,2 mg·dm-3). Ze względu na wodociągową funkcję zbiornika jest zasadne podjęcie właściwej jego ochrony i ewentualne podjęcie działań naprawczych.

Słowa kluczowe: eutrofizacja, ładunki biogenów, biomasa fitoplanktonu, chlorofil a
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jachniak, Ewa. "Ładunki związków biogennych a stopień eutrofizacji zbiornika zaporowego Kozłowa Góra." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #55.
APA Ewa Jachniak (2011). Ładunki związków biogennych a stopień eutrofizacji zbiornika zaporowego Kozłowa Góra. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #55
ISO 690 JACHNIAK, Ewa. Ładunki związków biogennych a stopień eutrofizacji zbiornika zaporowego Kozłowa Góra. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #55.
Adres do korespondencji:
Ewa Jachniak
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: ejachniak@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 6.07.2011