Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Zamojska-Jaroszewicz, Krzysztof W. Szewczyk
Wytwarzanie wodoru i metanu z odpadów z produkcji biopaliw
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań nad wytwarzaniem wodoru i metanu z wywaru gorzelnianego, glicerolu oraz z ich mieszaniny. Efektywność wytwarzania wodoru z badanych surowców określono w ciągłej fermentacji wodorowej. Największą szybkość wytwarzania wodoru: 10,6 m3 H2 na 1 m3·d, uzyskano dla średniego czasu przebywania 3 h i zasilania reaktora roztworem glicerolu. Z kolei stężenie wodoru w gazie było największe w wypadku hodowli na wywarze gorzelnianym. Płyn pohodowlany po ciemnej fermentacji użyto jako substrat do fermentacji metanowej. Średni czas przebywania w reaktorze wynosił 12 dni. Wytwarzany biogaz zawierał od 56,7% do 70% metanu. Wyniki świadczą o możliwości zagospodarowania frakcji glicerolowej oraz wywaru gorzelnianego z produkcji biopaliw do wytwarzania wodoru i metanu w procesie dwustopniowym.

Słowa kluczowe: ciemna fermentacja, wywar gorzelniany, glicerol, wodór, biogaz
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zamojska-Jaroszewicz, Anna, and Krzysztof W. Szewczyk. "Wytwarzanie wodoru i metanu z odpadów z produkcji biopaliw." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #51.
APA Anna Zamojska-Jaroszewicz, Krzysztof W. Szewczyk (2011). Wytwarzanie wodoru i metanu z odpadów z produkcji biopaliw. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #51
ISO 690 ZAMOJSKA-JAROSZEWICZ, Anna, SZEWCZYK, Krzysztof W.. Wytwarzanie wodoru i metanu z odpadów z produkcji biopaliw. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #51.
Adres do korespondencji:
Anna Zamojska-Jaroszewicz
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechnika Warszawska
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
Poland
e-mail: k.szewczyk@ichip.pw.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011