Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Amelia Woynarowska, Sylwester Żelazny, Witold Żukowski
Oczyszczanie ścieków powstających w procesie otrzymywania koncentratów cynku i ołowiu za pomocą wymieniaczy jonowych
Streszczenie.

W artykule przedstawiono metodę oczyszczania ścieków pochodzących z procesu wzbogacania rud cynku i ołowiu w Zakładach Górniczych Trzebionka S.A. z wykorzystaniem wymieniaczy jonowych. W trakcie badań przebadano trzy typy wymieniaczy kationowych (C100E, S-940, S-950), dwa typy wymieniaczy anionowych (Amberlite IRA-400, A400TL) oraz złoża mieszane zbudowane z kationitu i anionitu w stosunku 1:1. Do badań wykorzystano metody: ICP-MS do oznaczania stężenia jonów cynku i ołowiu w roztworach wodnych, wolumetryczną do oznaczania stężenia jonów wapnia i magnezu, wagową do oznaczania siarczanów oraz Mohra do oznaczania jonów chlorkowych. W badaniach zwrócono szczególną uwagę na usuwanie jonów siarczanowych, cynkowych i ołowiowych z powodu ich szkodliwości dla środowiska naturalnego oraz kancerogenności. Najlepsze wyniki uzyskano po oczyszczeniu ścieków za pomocą kationitu C100E, anionitu Amberlite IRA-400 oraz złoża mieszanego zbudowanego z kationitu C-100E i anionitu A400TL.

Słowa kluczowe: wymieniacze jonowe, koncentraty cynkowe, koncentraty ołowiowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_50.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Woynarowska, Amelia, et al. "Oczyszczanie ścieków powstających w procesie otrzymywania koncentratów cynku i ołowiu za pomocą wymieniaczy jonowych." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #50.
APA Amelia Woynarowska, Sylwester Żelazny, Witold Żukowski (2011). Oczyszczanie ścieków powstających w procesie otrzymywania koncentratów cynku i ołowiu za pomocą wymieniaczy jonowych. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #50
ISO 690 WOYNAROWSKA, Amelia, ŻELAZNY, Sylwester, ŻUKOWSKI, Witold. Oczyszczanie ścieków powstających w procesie otrzymywania koncentratów cynku i ołowiu za pomocą wymieniaczy jonowych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #50.
Adres do korespondencji:
Amelia Woynarowska
Instytut Chemii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Poland
e-mail: amelia_woynarowska@o2.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011