Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Aleksandra Strugała-Wilczek, Malwina Bocheńska, Małgorzata Bebek, Krzysztof Bebek
Zastosowanie wstrzykowej analizy przepływowej z dyfuzją gazową do monitorowania stężenia jonów amonu w próbkach środowiskowych
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań możliwości wykorzystania wstrzykowego analizatora przepływowego (FIA – Flow Injection Analyser) z detekcją spektrofotometryczną do monitorowania zawartości jonów amonu w próbkach wód i ścieków. Oznaczanie jonów amonu (azotu amonowego) w próbkach rzeczywistych, charakteryzujących się dużą zmiennością matrycy (często o złożonym bądź nietypowym składzie), okazało się możliwe dzięki odpowiedniemu przygotowaniu próbek do badań oraz wykorzystaniu wbudowanego w układ pomiarowy dyfuzora gazowego. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że omawianą metodę charakteryzuje m.in. mała wartość granicy oznaczalności oraz bardzo dobra precyzja i poprawność.

Słowa kluczowe: jony amonu, wstrzykowa analiza przepływowa, dyfuzja gazowa, detekcja spektrofotometryczna, woda, ścieki
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_48.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Strugała-Wilczek, Aleksandra, et al. "Zastosowanie wstrzykowej analizy przepływowej z dyfuzją gazową do monitorowania stężenia jonów amonu w próbkach środowiskowych." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #48.
APA Aleksandra Strugała-Wilczek1, Malwina Bocheńska1, Małgorzata Bebek1, Krzysztof Bebek2 (2011). Zastosowanie wstrzykowej analizy przepływowej z dyfuzją gazową do monitorowania stężenia jonów amonu w próbkach środowiskowych. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #48
ISO 690 STRUGAłA-WILCZEK, Aleksandra, et al. Zastosowanie wstrzykowej analizy przepływowej z dyfuzją gazową do monitorowania stężenia jonów amonu w próbkach środowiskowych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #48.
Adres do korespondencji:
Aleksandra Strugała-Wilczek
Zakład Monitoringu Środowiska
Laboratorium Analiz Wód i Ścieków
Główny Instytut Górnictwa
pl. Gwarków 1
40-166 Katowice
Poland
e-mail: a.strugala@ gig.katowice.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011