Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska, Maria Strzelczyk, Franciszek Czyżyk
Gospodarka materiałowo-odpadowa w przemyśle piwowarskim
Streszczenie.

W pracy przedstawiono analizę gospodarki materiałowo-odpadowej siedmiu polskich browarów wykonaną na podstawie badań ankietowych. Stwierdzono, że zużycie wody oraz ilość powstających ścieków jest mała. Wskaźnik materiałochłonności całkowitej wynosi ok.
23 kg/hl wyprodukowanego piwa, odpady organiczne zagospodarowywane są w 100% na cele rolne, a pozostałe w sposób zgodny z prawem segregowane i przekazywane do utylizacji lub na składowiska. Stwierdzono, że gospodarka materiałowo-odpadowa prowadzona jest prawidłowo,
a uzyskane małe wskaźniki materiałochłonności i odpadowości świadczą o wykorzystaniu w badanych browarach nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Słowa kluczowe: browary, surowce, odpady
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_47.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Steinhoff-Wrześniewska, Aleksandra, et al. "Gospodarka materiałowo-odpadowa w przemyśle piwowarskim." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #47.
APA Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska, Maria Strzelczyk, Franciszek Czyżyk (2011). Gospodarka materiałowo-odpadowa w przemyśle piwowarskim. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #47
ISO 690 STEINHOFF-WRZEśNIEWSKA, Aleksandra, STRZELCZYK, Maria, CZYżYK, Franciszek. Gospodarka materiałowo-odpadowa w przemyśle piwowarskim. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #47.
Adres do korespondencji:
Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Dolnośląski Ośrodek Badawczy
ul. Berlinga 7
51-209 Wrocław
Poland
e-mail: aleksandra.sw@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011