Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Martyna A. Rzętała, Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała
Wpływ eutroficznego środowiska limnicznego na fluwialny transport zanieczyszczeń (zbiornik zaporowy Przeczyce)
Streszczenie.

Badaniami objęto zlewnię i geosystem zaporowego zbiornika Przeczyce. Celem badań było rozpoznanie wpływu zbiornika na fluwialny transport zanieczyszczeń. W następstwie przepływu wód rzecznych przez zbiornik zwiększały się wartości BZT5, a mniej lub bardziej znacząco zmniejszały się stężenia N-NH4, N-NO2, N-NO3, Ca, Mg, Fe, SO4 i PO4. W początkowym okresie badań w zbiorniku następowała kumulacja substancji (dodatni bilans ładunków), ale po trzech (i więcej) latach rejestrowano obciążanie wód rzecznych poniżej zbiornika większą ilością substancji w odniesieniu do dopływu. Najsłabszą zdolność kumulacji zbiornik wykazywał w stosunku do substancji organicznych, Ca, Mg i SO4. W ograniczonym stopniu były zatrzymywane związki azotu, w większym żelaza, z kolei w największym i przez cały analizowany okres – fosforany. Oddziaływanie zbiornika na transport zanieczyszczeń miało charakter chemicznie selektywny. Kumulacja fosforanów oraz wzrost zanieczyszczenia organicznego wód odpływających wskazywały na pogłębianie procesu eutrofizacji.

Słowa kluczowe: zbiornik Przeczyce, antropopresja rolnicza, zanieczyszczenie wód, eutrofizacja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_46.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rzętała, Martyna A., et al. "Wpływ eutroficznego środowiska limnicznego na fluwialny transport zanieczyszczeń (zbiornik zaporowy Przeczyce)." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #46.
APA Martyna A. Rzętała1, Andrzej Jaguś2, Mariusz Rzętała1 (2011). Wpływ eutroficznego środowiska limnicznego na fluwialny transport zanieczyszczeń (zbiornik zaporowy Przeczyce). Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #46
ISO 690 RZęTAłA, Martyna A., JAGUś, Andrzej, RZęTAłA, Mariusz. Wpływ eutroficznego środowiska limnicznego na fluwialny transport zanieczyszczeń (zbiornik zaporowy Przeczyce). Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #46.
Adres do korespondencji:
Martyna A. Rzętała
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: ajagus@ath.bielsko.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011