Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Leszek Ośródka, Ewa Krajny, Krzysztof Klejnowski, Wioletta Rogula- -Kozłowska, Jadwiga Błaszczyk, Damian Kobus, Agnieszka Wypych
Indeks jakości powietrza jako miara zanieczyszczenia powietrza w Polsce
Streszczenie.

Celem pracy było zastosowanie dobowego wskaźnika indeksu zanieczyszczeń powietrza do diagnozy jakości powietrza w Polsce przy wykorzystaniu metod interpolacji przestrzennej. W pierwszej kolejności wyznaczono wspólny dobowy indeks jakości powietrza dla wybranych zanieczyszczeń (NO2, PM10, O3, CO, SO2) i wybranych stacji monitoringu jakości powietrza w latach 2006-2008. Wyznaczone indeksy jakości powietrza wizualizowano techniką GIS. Wyniki badań potwierdziły, że obszarami o podwyższonym ryzyku zagrożenia sanitarnego powietrza w Polsce są obszary miejskie, zwłaszcza aglomeracja krakowska i górnośląska.
W chłodnej połowie roku substancją decydującą o wartości indeksu jakości powietrza jest pył zawieszony PM10, którego dominującym źródłem jest emisja powierzchniowa (niezorganizowana). W ciepłej połowie roku zaś na stan jakości powietrza wpływ ma poziom ozonu troposferycznego, który jest zanieczyszczeniem ponadregionalnym.

Słowa kluczowe: indeks jakości powietrza, zanieczyszczenie powietrza, interpolacja przestrzenna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ośródka, Leszek, et al. "Indeks jakości powietrza jako miara zanieczyszczenia powietrza w Polsce." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #43.
APA Leszek Ośródka1, Ewa Krajny1, Krzysztof Klejnowski2, Wioletta Rogula- -Kozłowska2, Jadwiga Błaszczyk2, Damian Kobus3, Agnieszka Wypych4 (2011). Indeks jakości powietrza jako miara zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #43
ISO 690 OśRóDKA, Leszek, et al. Indeks jakości powietrza jako miara zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #43.
Adres do korespondencji:
Leszek Ośródka
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza
ul. Bratków 10
40-045 Katowice
Poland
e-mail: leszek.osrodka@imgw.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011