Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ewa Okoniewska, Magdalena Zabochnicka-Świątek, Joanna Lach
Sorpcja manganu w obecności kwasu ftalowego na wybranych węglach aktywnych
Streszczenie.

Rozwijający się od XIX wieku przemysł zajmuje w Polsce coraz większe obszary, intensywnie je zabudowując i zanieczyszczając na każdym etapie produkcji swoimi odpadami. Jednymi z najgroźniejszych dla środowiska są związki organiczne powstające jako produkty przemysłowe i odpady: przede wszystkim wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), lotne węglowodory aromatyczne, chlorofenole i pestycydy. Są one z natury toksyczne, czasem bardzo silnie, a w nadmiernych ilościach zagrażają zdrowiu człowieka. Węgle aktywne usuwają związki organiczne nawet wtedy, gdy występują one w wodzie w małych albo śladowych ilościach. Oprócz dobrych właściwości sorpcyjnych w stosunku do substancji organicznych, wykazują również selektywne właściwości jonowymienne, co sprawia, że mogą być z powodzeniem stosowane do usuwania jonów metali ze ścieków. W artykule przedstawiono wyniki badań sorpcji manganu i kwasu ftalowego z roztworów jednoskładnikowych oraz manganu w obecności kwasu ftalowego z roztworu dwuskładnikowego przy pH roztworu 6 i 9. W doświadczeniach użyto węgla aktywnego WG-12, który został specjalnie zmodyfikowany. Cztery próbki węgli aktywnych (z siedmiu) utleniano termicznie w piecu obrotowym w różnych temperaturach, w obecności CO2 lub pary wodnej (H2O). Dwie pozostałe próbki węgla aktywnego były impregnowane za pomocą roztworu KMnO4 o stężeniach 64 i 96 g KMnO4 na 1 l. Węgiel wyjściowy (W1) traktowano jako ślepą próbę.

Słowa kluczowe: węgiel aktywny, sorpcja, mangan, kwas ftalowy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_42.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Okoniewska, Ewa, et al. "Sorpcja manganu w obecności kwasu ftalowego na wybranych węglach aktywnych." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #42.
APA Ewa Okoniewska, Magdalena Zabochnicka-Świątek, Joanna Lach (2011). Sorpcja manganu w obecności kwasu ftalowego na wybranych węglach aktywnych. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #42
ISO 690 OKONIEWSKA, Ewa, ZABOCHNICKA-ŚWIąTEK, Magdalena, LACH, Joanna. Sorpcja manganu w obecności kwasu ftalowego na wybranych węglach aktywnych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #42.
Adres do korespondencji:
Ewa Okoniewska
Instytut Inżynierii Środowiska
Politechnika Częstochowska
ul. Brzeźnicka 60 a
42-200 Częstochowa
Poland
e-mail: eokoniewska@is.pcz.czest.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011