Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ewa Ociepa, Joanna Lach, Agnieszka Ociepa
Wpływ nawożenia gleb węglem brunatnym i preparatami wykonanymi na bazie węgla brunatnego na zmianę rozpuszczalności ołowiu i cynku w glebach
Streszczenie.

Celem badań było sprawdzenie, w jakim stopniu nawożenie gleb węglem brunatnym i preparatami wykonanymi na bazie węgla brunatnego wpływa na zawartość rozpuszczalnych w 1M HCl, 0,01M CaCl2 i H2O form ołowiu i cynku w glebach. Badania prowadzono na glebach pobranych z terenu Częstochowy i Miasteczka Śląskiego. Według kryteriów opracowanych przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach gleba z obszaru oddziaływania Huty Częstochowa była słabo zanieczyszczona cynkiem (II°) i charakteryzowała się podwyższoną zawartością ołowiu (I°). Gleba z terenu oddziaływania Huty Cynku i Ołowiu w Miasteczku Śląskim była słabo zanieczyszczona cynkiem (II°) i silnie zanieczyszczona ołowiem (IV°). Stwierdzono duże różnice między zawartością całkowitą ołowiu i cynku w glebach a zawartością form rozpuszczalnych tych metali oznaczonych w 1M HCI i 0,01M CaCl2. Wszystkie badane nawozy istotnie obniżyły zawartość form rozpuszczalnych cynku i ołowiu w wyżej wymienionych roztworach oraz spowodowały ograniczenie bioprzyswajalności metali ciężkich. Zmiana rozpuszczalności była efektem przede wszystkim wzbogacenia gleb w substancję organiczną wprowadzoną z nawozami oraz wzrostem pH badanych gleb. Należy podkreślić, że rozpuszczalność ołowiu w obu badanych glebach, oznaczona we wszystkich roztworach ekstrakcyjnych, była znacznie mniejsza niż rozpuszczalność cynku. Badania dowodzą, że nawożenie węglem brunatnym i preparatami wykonanymi na bazie węgla brunatnego może skutecznie ograniczyć mobilność ołowiu i cynku w środowisku glebowym.

Słowa kluczowe: ołów, cynk, węgiel brunatny, gleba
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ociepa, Ewa, et al. "Wpływ nawożenia gleb węglem brunatnym i preparatami wykonanymi na bazie węgla brunatnego na zmianę rozpuszczalności ołowiu i cynku w glebach." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #41.
APA Ewa Ociepa, Joanna Lach, Agnieszka Ociepa (2011). Wpływ nawożenia gleb węglem brunatnym i preparatami wykonanymi na bazie węgla brunatnego na zmianę rozpuszczalności ołowiu i cynku w glebach. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #41
ISO 690 OCIEPA, Ewa, LACH, Joanna, OCIEPA, Agnieszka. Wpływ nawożenia gleb węglem brunatnym i preparatami wykonanymi na bazie węgla brunatnego na zmianę rozpuszczalności ołowiu i cynku w glebach. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #41.
Adres do korespondencji:
Ewa Ociepa
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska
Politechnika Częstochowska
ul. Brzeźnicka 60 a
42-200 Częstochowa
Poland
e-mail: eociepa@is.pcz.czest.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011