Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Karolina Mielczarek, Jolanta Bohdziewicz, Anna Kwarciak-Kozłowska
Oczyszczanie ścieków koksowniczych z zastosowaniem procesu koagulacji
Streszczenie.

W artykule omówiono badania określenia efektywności oczyszczania ścieków koksowniczych w procesie koagulacji. Przebadano cztery rodzaje koagulantów żelazowych produkowanych przez Zakład „Kemipol” o wspólnej nazwie PIX. Były to: PIX-112, PIX-113, PIX-122, PIX-123. Zakres badań obejmował dobór najkorzystniejszego koagulantu, ustalenie jego dawki oraz wybór optymalnego pH. Z uwagi na zbyt niski stopień oczyszczania przedmiotowych wód poprocesowych, uniemożliwiający ich odprowadzenie do zbiornika wodnego lub kanalizacji, poddano je doczyszczeniu w procesie odwróconej osmozy. Efektywność procesu oczyszczania fizyko-chemicznego ścieków koksowniczych określono na podstawie zmian wartości następujących wskaźników zanieczyszczeń: chemicznego zapotrzebowania tlenu oraz zawartości węgla organicznego i ogólnego.

Słowa kluczowe: ścieki koksownicze, koagulacja objętościowa, koagulanty – PIX, odwrócona osmoza
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_40.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mielczarek, Karolina, et al. "Oczyszczanie ścieków koksowniczych z zastosowaniem procesu koagulacji." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #40.
APA Karolina Mielczarek1, Jolanta Bohdziewicz2, Anna Kwarciak-Kozłowska1 (2011). Oczyszczanie ścieków koksowniczych z zastosowaniem procesu koagulacji. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #40
ISO 690 MIELCZAREK, Karolina, BOHDZIEWICZ, Jolanta, KWARCIAK-KOZłOWSKA, Anna. Oczyszczanie ścieków koksowniczych z zastosowaniem procesu koagulacji. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #40.
Adres do korespondencji:
Karolina Mielczarek
Instytut Inżynierii Środowiska
Zakład Biologii i Biotechnologii
Politechnika Częstochowska
ul. Brzeźnicka 60 a
42-200 Częstochowa
Poland
e-mail: kmielczarek@ is.pcz.czest.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011