Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marek Kopacz, Wojciech Drzewiecki, Stanisław Twardy
Badania nad zawartością zawiesiny ogólnej w wodach powierzchniowych zlewni Raby zasilających Zbiornik Dobczycki
Streszczenie.

Celem pracy było porównanie zmian ładunku zawiesiny za lata 1982-1984 i 2007-2008. Monitoring prowadzono w zlewni górnej Raby w sześcu punktach pomiarowych. Stwierdzono zróżnicowane ładunki zawiesiny – większe występowały w wodach Raby, mniejsze w jej dopływach. Zróżnicowane były też ładunki jednostkowe, czego przykładem są wody potoków Bysinka i Trzemeśnianka. Miesięczne wielkości ładunków zawiesiny rozkładały się równomiernie, zasadniczo jednak nieco większe występowały w półroczach letnich. Znaczny ładunek zawiesiny odnotowano w 2008 roku w przekroju Stróża, co bezpośrednio należy wiązać z prowadzonymi wówczas pracami modernizacyjnymi „zakopianki”. Analizując podany okres, należy stwierdzić, że nastąpiło ograniczenie ładunku zawiesiny w zlewni górnej Raby w stosunku do stanu z lat 80. ubiegłego wieku.

Słowa kluczowe: zlewnia górnej Raby, zawiesina, zmiany w użytkowaniu ziemi
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_36.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kopacz, Marek, et al. "Badania nad zawartością zawiesiny ogólnej w wodach powierzchniowych zlewni Raby zasilających Zbiornik Dobczycki." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #36.
APA Marek Kopacz1, Wojciech Drzewiecki2, Stanisław Twardy1 (2011). Badania nad zawartością zawiesiny ogólnej w wodach powierzchniowych zlewni Raby zasilających Zbiornik Dobczycki. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #36
ISO 690 KOPACZ, Marek, DRZEWIECKI, Wojciech, TWARDY, Stanisław. Badania nad zawartością zawiesiny ogólnej w wodach powierzchniowych zlewni Raby zasilających Zbiornik Dobczycki. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #36.
Adres do korespondencji:
Marek Kopacz
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie
ul. Ułanów 21 B
31-450 Kraków
Poland
e-mail: itepkrak@itep.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011