Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ondřej Babka, Andrzej Harat
Zastosowanie uranowych wód kopalnianych jako alternatywnego źródła energii i surowców
Streszczenie.

Wydobycie uranu było do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu ówczesnej Czechosłowacji. Czechosłowacja była klasyfikowana na siódmym miejscu na świecie, biorąc pod uwagę produkcję koncentratu uranowego. W okresie od 1945 do 1990 roku na terenie Czechosłowacji wydobyto łącznie 110 000 Mg uranu. Obecnie wydobycie podziemne prowadzone jest jedynie ze złoża Rožná położonego w Dolní Rožínce. Eksploatacji uranu towarzyszy wypływ wód podziemnych do wyrobisk górniczych. Ponad 10 lat po zakończeniu eksploatacji reżim hydrogeologiczny panujący w tych złożach stał się stabilny, a analizy wykazały, że wody kopalniane mogą stanowić źródło pozyskiwania surowców ze względu na dużą ilość i stężenia substancji rozpuszczonych (np. uran). Na terenach górniczych panują idealne warunki środowiskowe dla wód ciepłych, które znajdują się wystarczająco głęboko, aby zapewnić ich ilościową i jakościową stabilność. Duże stężenie substancji rozpuszczonych sprawia, że wody kopalniane mogą być dodatkowym źródłem uranu i innych substancji, jak również alternatywnym źródłem energii.

Słowa kluczowe: wydobycie uranu, alternatywne źródła energii, wody kopalniane
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_32.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Babka, Ondřej, and Andrzej Harat. "Use of water flooded uranium mine as alternative source of energy and raw materials." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #32.
APA Ondřej Babka1, Andrzej Harat2 (2011). Use of water flooded uranium mine as alternative source of energy and raw materials. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #32
ISO 690 BABKA, Ondřej, HARAT, Andrzej. Use of water flooded uranium mine as alternative source of energy and raw materials. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #32.
Adres do korespondencji:
Ondřej Babka
Institute of Geological Engineering
Technical University of Ostrava
17 listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
Czech Republic
e-mail: ondrej.babka@vsb.cz
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011