Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Iwona Zdralewicz, Joanna Kryza, Iwona Lejcuś
Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi i praktyki odnawiania zasobów wód podziemnych – założenia i wstępne wyniki projektu SHARP
Streszczenie.

Projekt Sustainable Hydro Assessment and Groundwater Recharge Projects (SHARP; nr 0873R2) jest realizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, oddział we Wrocławiu (IMGW-PIB OWr) i ośmiu partnerów europejskich w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG IVC i dofinansowany ze środków ERDF. Zadaniem projektu jest ochrona istniejących zasobów wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem wód podziemnych. Zostaną w nim również uwzględnione zmiany klimatu oraz geologiczne i geograficzne uwarunkowania regionów zaangażowanych w projekt. Jego realizacja będzie polegać na wymianie i doskonaleniu istniejących technologii oraz dobrych praktyk. Wynikiem projektu ze strony IMGW-PIB OWr będzie opracowanie: projektu monitoringu wód podziemnych na potrzeby stabilizacji zwierciadła wód podziemnych w obszarze przekształconym antropogenicznie, projektu Systemu Wspomagania Decyzji na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych w polskiej części zlewni Nysy Łużyckiej. W artykule przedstawiono ogólne założenia projektu oraz wyniki prac już zrealizowanych.

Słowa kluczowe: zasoby wód podziemnych, gospodarka wodna, kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Adynkiewicz-Piragas, Mariusz, et al. "Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi i praktyki odnawiania zasobów wód podziemnych – założenia i wstępne wyniki projektu SHARP." Nauka Przyr. Technol. 5.4 (2011): #31.
APA Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Iwona Zdralewicz, Joanna Kryza, Iwona Lejcuś (2011). Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi i praktyki odnawiania zasobów wód podziemnych – założenia i wstępne wyniki projektu SHARP. Nauka Przyr. Technol. 5 (4), #31
ISO 690 ADYNKIEWICZ-PIRAGAS, Mariusz, et al. Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi i praktyki odnawiania zasobów wód podziemnych – założenia i wstępne wyniki projektu SHARP. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.4: #31.
Adres do korespondencji:
Mariusz Adynkiewicz-Piragas
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział we Wrocławiu
ul. Parkowa 30
51-616 Wrocław
Poland
e-mail: iwona.zdralewicz@imgw.pl
Zaakceptowano do druku: 11.05.2011