Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Beata Janowska
Wpływ fluropirymidolu i benzyloadeniny na wzrost i kwitnienie cantedeskii (Zantedeschia Spreng.) uprawianej w doniczkach
Streszczenie.

W badaniach oceniano wpływ fluropirymidolu zastosowanego korzeniowo i benzyloadeniny użytej do moczenia kłączy na wzrost i kwitnienie dwóch odmian cantedeskii ‘Pink Pimpernel’ i ‘Mango’. Stwierdzono, że zastosowanie obu substancji wpłynęło na obfitsze
w porównaniu z kontrolnymi kwitnienie roślin. Najobficiej kwitły rośliny, gdy kłącza moczono
w benzyloadeninie i gdy ten zabieg połączono z podlewaniem fluropirymidolem o stężeniu 112,5 mg·dm-3. Zarówno fluropirymidol, jak i benzyloadenina hamowały wzrost szypuł kwiatostanowych u obu badanych odmian, nie mając wpływu na długość pochwy kwiatostanowej. U odmiany ‘Pink Pimpernel’ więcej liści odnotowano po zastosowaniu benzyloadeniny z wyjątkiem kombinacji, w której jej stężenie wynosiło 100 mg·dm-3, a znalazły się rośliny zasilane fluropirymidolem – 75 mg·dm-3. U odmiany ‘Pink Pimpernel’ po zastosowaniu wyłącznie BA oraz BA, po której podlano rośliny retardantem, wyrastające liście miały krótsze ogonki, bardziej zaokrąglone blaszki i większą wartość indeksu zazielenienia. U odmiany ‘Mango’ fluropirymidol stymulował wyrastanie liści, a benzyloadenina hamowała. Bardziej zaokrąglone blaszki liściowe u odmiany ‘Mango’ miały tylko liście traktowane retardantem o stężeniu 112,5 mg·dm-3.

 

Słowa kluczowe: cantedeskia, fluropirymidol, benzyloadenina, uprawa w doniczkach
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt1/art_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Janowska, Beata. "Wpływ fluropirymidolu i benzyloadeniny na wzrost i kwitnienie cantedeskii (Zantedeschia Spreng.) uprawianej w doniczkach." Nauka Przyr. Technol. 5.1 (2011): #3.
APA Beata Janowska (2011). Wpływ fluropirymidolu i benzyloadeniny na wzrost i kwitnienie cantedeskii (Zantedeschia Spreng.) uprawianej w doniczkach. Nauka Przyr. Technol. 5 (1), #3
ISO 690 JANOWSKA, Beata. Wpływ fluropirymidolu i benzyloadeniny na wzrost i kwitnienie cantedeskii (Zantedeschia Spreng.) uprawianej w doniczkach. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.1: #3.
Adres do korespondencji:
Beata Janowska
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: beataj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.10.2010