Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Targońska, Bożena Łukasik
Znaczenie pocysterskich obiektów architektonicznych we współczesnym krajobrazie Owińsk
Streszczenie.

Zakon cysterski, mieszczący się od XIII do XVIII wieku w podpoznańskich Owińskach, przyczynił się znacznie do rozwoju zabudowy wsi. W pracy podjęto badania mające na celu identyfikację reliktów architektonicznych pochodzących z okresu działalności klasztoru. Określono rolę, jaką pełnią te elementy we współczesnym krajobrazie Owińsk. Postuluje się objęcie ochroną konserwatorską wszystkich pozostałości cysterskich oraz związanego z nimi krajobrazu kulturowego, w tym powiązań widokowych i panoram wraz z przedpolami.

Słowa kluczowe: krajobraz, Owińska, cystersi, klasztor, opactwo, kościół, panorama, Wielkopolska
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Targońska, Agnieszka, and Bożena Łukasik. "Znaczenie pocysterskich obiektów architektonicznych we współczesnym krajobrazie Owińsk." Nauka Przyr. Technol. 5.3 (2011): #25.
APA Agnieszka Targońska, Bożena Łukasik (2011). Znaczenie pocysterskich obiektów architektonicznych we współczesnym krajobrazie Owińsk. Nauka Przyr. Technol. 5 (3), #25
ISO 690 TARGOńSKA, Agnieszka, ŁUKASIK, Bożena. Znaczenie pocysterskich obiektów architektonicznych we współczesnym krajobrazie Owińsk. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.3: #25.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Targońska
Katedra Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: ktzagac@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 6.04.2011