Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Roman Jaszczak, Grzegorz Rączka, Konrad Magnuski, Mariusz Miotke, Sławomir Piątkowski
Problemy przebudowy lasów w Polsce w regionach przemysłowych
Streszczenie.

W pracy przybliżono problemy przebudowy lasów w Polsce rosnących w zasięgu szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych oraz na obszarach zdominowanych przez przemysł. Przedstawiono zmianę udziału drzewostanów rosnących w różnych tzw. strefach uszkodzenia na przełomie XX i XXI wieku. Scharakteryzowano strukturę powierzchniową różnych sposobów przebudowy drzewostanów znajdujących się pod wpływem emisji (odnowienia sztuczne, dolesienia luk i przerzedzeń oraz wprowadzanie drugiego piętra). Wskazano na szczególne uwarunkowania będące podstawą decyzji o podjęciu przebudowy drzewostanów uszkodzonych przez przemysł. Omówiono podstawowe zasady planowania urządzeniowego w odniesieniu do użytkowania rębnego i przedrębnego, doboru odpowiednich gatunków drzew oraz zabiegów melioracyjnych. Zwrócono uwagę na powiązanie wyznaczanych w Polsce stref uszkodzenia lasu z przyrostem bieżącym miąższości i znaczenie tego wskaźnika dla przebudowy drzewostanów.

Słowa kluczowe: Polska, regiony przemysłowe, sposoby przebudowy drzewostanów, użytkowanie rębne, użytkowanie przedrębne, gatunki docelowe, przyrost bieżący miąższości
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_22.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jaszczak, Roman, et al. "Problemy przebudowy lasów w Polsce w regionach przemysłowych." Nauka Przyr. Technol. 5.3 (2011): #22.
APA Roman Jaszczak, Grzegorz Rączka, Konrad Magnuski, Mariusz Miotke, Sławomir Piątkowski (2011). Problemy przebudowy lasów w Polsce w regionach przemysłowych. Nauka Przyr. Technol. 5 (3), #22
ISO 690 JASZCZAK, Roman, et al. Problemy przebudowy lasów w Polsce w regionach przemysłowych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.3: #22.
Adres do korespondencji:
Roman Jaszczak
Katedra Urządzania Lasu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: romanj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 25.02.2011