Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Roman Jaszczak, Konrad Magnuski, Mariusz Miotke, Sławomir Piątkowski
Problemy przebudowy lasów w Polsce – zagadnienia ogólne
Streszczenie.

W Polsce składy gatunkowe drzewostanów są w 43% zgodne, w 38% częściowo zgodne i w 19% niezgodne z gospodarczym typem drzewostanu, przebudowa lasów jest więc dla leśników istotnym i ważnym problemem. Praca prezentuje problemy przebudowy drzewostanów z punktu widzenia urządzania lasu (regulacja, stabilność drzewostanów, koncepcje planowania przebudowy) oraz wyjaśnia, jak rozumie się w Polsce pojęcie przebudowy drzewostanu i lasu. Wskazano proponowane rozwiązania w zakresie przebudowy drzewostanów. Omówiono kryteria przeznaczania drzewostanów do przebudowy i sposoby jej realizacji z punktu widzenia kolejnych instrukcji urządzania lasu oraz w świetle koncepcji różnych ośrodków naukowych (Poznań, Kraków, Warszawa). Omówiono gospodarstwo przebudowy i stosowany w jego ramach sposób regulacji użytkowania rębnego. Wskazano różnice w podejściu do przebudowy w instrukcji urządzania lasu (2003) i w zasadach hodowli lasu (2003).

 

Słowa kluczowe: Lasy Państwowe, przebudowa, gospodarstwo, regulacja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jaszczak, Roman, et al. "Problemy przebudowy lasów w Polsce – zagadnienia ogólne." Nauka Przyr. Technol. 5.3 (2011): #21.
APA Roman Jaszczak, Konrad Magnuski, Mariusz Miotke, Sławomir Piątkowski (2011). Problemy przebudowy lasów w Polsce – zagadnienia ogólne. Nauka Przyr. Technol. 5 (3), #21
ISO 690 JASZCZAK, Roman, et al. Problemy przebudowy lasów w Polsce – zagadnienia ogólne. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.3: #21.
Adres do korespondencji:
Roman Jaszczak
Katedra Urządzania Lasu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: romanj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 25.02.2011