Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krystyna Krysztofiak, Agnieszka Bilska
Zasady znakowania produktów spożywczych
Streszczenie.

Etykieta produktu spożywczego ma za zadanie dostarczyć informacji o składzie i ewentualnie pochodzeniu produktu, sposobie jego produkcji, warunkach przechowywania i trwałości oraz umożliwić identyfikację producenta lub dystrybutora wyrobu. Przepisy szczegółowo określają zakres i sposób prezentacji tych danych, tak aby były czytelne oraz zrozumiałe dla przeciętnego klienta. Od 25 listopada 2005 roku na etykiecie musi się także znaleźć informacja dotycząca obecności alergenów, bez względu na ich ilość (Dyrektywa 2003/89/WE... 2003, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2008). Od 1 lipca 2007 roku obowiązuje w państwach Wspólnoty Europejskiej rozporządzenie w sprawie umieszczania na etykietach oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006... 2006 a). Harmonizuje ono przepisy ustawowe, wykonawcze i działania administracyjne odnoszące się do tych oświadczeń. W myśl tych przepisów „oświadczenia żywieniowe” stwierdzają, sugerują lub dają do zrozumienia, że produkt spożywczy ma szczególne właściwości dotyczące swego składu. Są to oświadczenia typu: „źródło...”, „bez zawartości...”, „duża zawartość...”, „mała zawartość...”, „zmniejszona zawartość...” w odniesieniu do liczby kalorii lub ilości poszczególnych składników. „Oświadczenia zdrowotne” stwierdzają, sugerują lub dają do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy produktem spożywczym lub jednym z jego składników a stanem zdrowia. Pierwszy rodzaj oświadczeń zdrowotnych odnosi się do wpływu, jaki dany składnik wywiera na fizjologię. Oświadczenie takie jest oparte na powszechnie zaakceptowanych i prawidłowo rozumianych przez przeciętnego konsumenta dowodach naukowych, np. „wapń uczestniczy w budowie mocnych kości”. „Oświadczenia dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby” stwierdzają, że produkt spożywczy lub któryś z jego składników znacząco zmniejsza ryzyko choroby dotyczącej ludzi. Oświadczenia żywieniowe lub zdrowotne umieszcza się na etykiecie razem z informacją, jaka ilość produktu działa korzystnie na konsumenta, dla kogo produkt nie jest wskazany i jakie mogą być skutki przedawkowania produktu. W najbliższym czasie ma też zostać zdefiniowany tzw. profil żywieniowy. Będzie on określał graniczne wartości dotyczące obecności w produkcie niektórych składników. Ograniczeniu będą podlegały m.in. cukry proste, tłuszcze, tłuszcze nasycone, kwasy tłuszczowe nienasycone typu trans i sód lub sól. Przy ustalaniu profili żywieniowych będzie się również zwracać uwagę na znaczenie danego produktu lub składnika w sposobie żywienia oraz na jego średnie spożycie w całej populacji. Profil składników odżywczych będzie oparty na opinii naukowej dostarczonej przez EFSA. W załączniku do Rozporządzenia (WE) nr 1924/2006... (2006 a) są podane możliwe do stosowania oświadczenia żywieniowe, a w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 116/2010... (2010) oświadczenia zdrowotne oparte na ogólnie akceptowanych danych naukowych. W „Dziennikach Urzędowych” Unii Europejskiej można też znaleźć rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci. Oświadczenia te są oparte na danych pochodzących od producentów żywności.

Słowa kluczowe: przepisy prawne, informacje obowiązkowe, oświadczenia żywieniowe, oświadczenia zdrowotne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Krysztofiak, Krystyna, and Agnieszka Bilska. "Zasady znakowania produktów spożywczych." Nauka Przyr. Technol. 5.3 (2011): #17.
APA Krystyna Krysztofiak, Agnieszka Bilska (2011). Zasady znakowania produktów spożywczych. Nauka Przyr. Technol. 5 (3), #17
ISO 690 KRYSZTOFIAK, Krystyna, BILSKA, Agnieszka. Zasady znakowania produktów spożywczych. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.3: #17.
Adres do korespondencji:
Krystyna Krysztofiak
Instytut Technologii Mięsa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: kkrys@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 23.02.2011