Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Jama, Władysław Nowak
Pobieranie makroskładników z osadów ściekowych przez wierzbę krzewiastą (Salix viminalis L.) i jej mieszańce
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości popiołu, azotu i fosforu w czterech klonach wierzby krzewiastej (Salix viminalis L.), nawożonych osadami ściekowymi zastosowanymi powierzchniowo w dwóch dawkach: 75 i 150 t·ha-1 świeżej masy (14,3 i 28,5 t·ha-1 s.m.). Celem pracy było określenie wpływu osadu ściekowego na gromadzenie biogenów  w różnych częściach czterech klonów wierzby krzewiastej. Największą zawartość azotu i fosforu stwierdzono w liściach, mniejszą w korze, a najmniejszą w drewnie.

 

Słowa kluczowe: klony, osad ściekowy, makroskładniki, wierzba
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_123.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jama, Anna, and Władysław Nowak. "Pobieranie makroskładników z osadów ściekowych przez wierzbę krzewiastą (Salix viminalis L.) i jej mieszańce ." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #123.
APA Anna Jama, Władysław Nowak (2011). Pobieranie makroskładników z osadów ściekowych przez wierzbę krzewiastą (Salix viminalis L.) i jej mieszańce . Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #123
ISO 690 JAMA, Anna, NOWAK, Władysław. Pobieranie makroskładników z osadów ściekowych przez wierzbę krzewiastą (Salix viminalis L.) i jej mieszańce . Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #123.
Adres do korespondencji:
Anna Jama
Szczegółowej Uprawy Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
Poland
e-mail: jama.anna2@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 26.09.2011