Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tamara Chadzinikolau, Monika Kozłowska, Mirosław Mleczek
Wpływ jonów wapnia i magnezu na proces remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi z wykorzystaniem Salix viminalis L.
Streszczenie.

Przeprowadzono badania modelowe na sadzonkach zdrewniałych wierzby wiciowej (Salix viminalis L.), rosnących w kulturach hydroponicznych, w kontrolowanych warunkach świetlnych i termicznych. Sadzonki uprawiano na pożywce Knopa, zawierającej wapń i magnez w stosunku: 20:1, 1:10, 1:1/4 oraz 4:1 (kombinacja kontrolna). Do pożywek dodawano kadm lub ołów w dwóch stężeniach – 0,1 mM (jako poziom kontrolny) i 0,5 mM. Prowadzono oznaczenia biometryczne, obejmujące długość wyrastających pędów, wielkość liści i długość korzeni. Stwierdzono, że stosunek ilościowy Ca względem Mg znacznie modyfikował wzrost roślin  i bioakumulację Cd i Pb. Zwiększenie zawartości wapnia w podłożu (Ca:Mg = 20:1) stymulowało wzrost wierzby, jednak bioakumulacja metali ciężkich w tych roślinach nie była największa.

 

Słowa kluczowe: fitoremediacja, metale ciężkie, Salix viminalis
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_121.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chadzinikolau, Tamara, et al. "Wpływ jonów wapnia i magnezu na proces remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi z wykorzystaniem Salix viminalis L.." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #121.
APA Tamara Chadzinikolau1, Monika Kozłowska1, Mirosław Mleczek2 (2011). Wpływ jonów wapnia i magnezu na proces remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi z wykorzystaniem Salix viminalis L.. Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #121
ISO 690 CHADZINIKOLAU, Tamara, KOZłOWSKA, Monika, MLECZEK, Mirosław. Wpływ jonów wapnia i magnezu na proces remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi z wykorzystaniem Salix viminalis L.. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #121.
Adres do korespondencji:
Tamara Chadzinikolau
Katedra Fizjologii Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wołyńska 35
60-637 Poznań
Poland

e-mail: tamarisch@o2.pl
Zaakceptowano do druku: 26.09.2011