Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Maciej Bosiacki, Tomasz Kleiber, Bartosz Markiewicz
Ocena wzrostu wybranych taksonów krzewów ozdobnych w zależności od nawożenia Osmocote Exact Standard (5-6 M)
Streszczenie.

Głównym celem badań była ocena przydatności nawozu o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych typu Osmocote Exact Standard (5-6 M) do uprawy pojemnikowej: Juniperus × pfitzeriana ‘Mordigan Gold’, J. virginiana ‘Tripartita’, Thuja occidentalis ‘Globosa’, T. ‘Smaragd’, Berberis thunbergii ‘Erecta’, B. ottawensis ‘Superba’ oraz wyznaczenie optymalnej dawki nawozu wystarczającej na jeden sezon wegetacyjny w celu zoptymalizowania plonowania. Rośliny rosły w podłożu, które stanowił torf wysoki nawożony wzrastającymi dawkami nawozu typu Osmocote. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że nawóz ten nadaje się do uprawy badanych gatunków roślin ozdobnych i optymalną dawką nawozu o kontrolowanym działaniu typu Osmocote Exact Standard (5-6 M) dla uprawy pojemnikowej T. occidentalis ‘Globosa’, T. ‘Smaragd’ oraz B. thunbergii ‘Erecta’ i B. ottawensis ‘Superba’ okazało się 6 g∙dm-3, natomiast dla uprawy pojemnikowej J. × pfitzeriana ‘Mordigan Gold’ i J. virginiana ‘Tripartita’ optymalna dawka tego nawozu powinna zawierać się w przedziale od 2 do 4 g∙dm-3 podłoża.

 

Słowa kluczowe: krzewy ozdobne, nawóz o kontrolowanym działaniu, Osmocote, nawożenie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_115.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bosiacki, Maciej, et al. "Ocena wzrostu wybranych taksonów krzewów ozdobnych w zależności od nawożenia Osmocote Exact Standard (5-6 M) ." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #115.
APA Maciej Bosiacki, Tomasz Kleiber, Bartosz Markiewicz (2011). Ocena wzrostu wybranych taksonów krzewów ozdobnych w zależności od nawożenia Osmocote Exact Standard (5-6 M) . Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #115
ISO 690 BOSIACKI, Maciej, KLEIBER, Tomasz, MARKIEWICZ, Bartosz. Ocena wzrostu wybranych taksonów krzewów ozdobnych w zależności od nawożenia Osmocote Exact Standard (5-6 M) . Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #115.
Adres do korespondencji:
Maciej Bosiacki
Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Zgorzelecka 4
60-198 Poznań
Poland
e-mail: mbos@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 25.05.2011