Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krzysztof Otremba
Rola szaty roślinnej w kształtowaniu podstawowych właściwości fizycznych gleb rozwijających się z gruntów pogórniczych
Streszczenie.

 Badania prowadzono w dwóch wariantach: „czarny ugór” – z procesów glebotwórczych była eliminowana szata roślinna, „zielony ugór” – oddziaływanie roślin było zintensyfikowane. Przeprowadzone badania wskazują, że w wariancie „czarny ugór” zakładana naprawa właściwości fizycznych gleby nie nastąpiła. W wariancie „zielony ugór” rośliny w połączeniu z uprawą mechaniczną spowodowały polepszenie właściwości fizycznych gleby. Gęstość objętościowa w tym wariancie jest o 0,3 m3·m-3 mniejsza, a porowatość o 0,1 m3·m-3 większa niż na czarnym ugorze. Mniejsza była także w warstwie ornej liczba brył i średnia ważona średnica agregatu. Wynosiła ona 21 mm. 

Słowa kluczowe: grunty pogórnicze, roślina, czarny ugór, zielony ugór, właściwości fizyczne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_109.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Otremba, Krzysztof. "Rola szaty roślinnej w kształtowaniu podstawowych właściwości fizycznych gleb rozwijających się z gruntów pogórniczych ." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #109.
APA Krzysztof Otremba (2011). Rola szaty roślinnej w kształtowaniu podstawowych właściwości fizycznych gleb rozwijających się z gruntów pogórniczych . Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #109
ISO 690 OTREMBA, Krzysztof. Rola szaty roślinnej w kształtowaniu podstawowych właściwości fizycznych gleb rozwijających się z gruntów pogórniczych . Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #109.
Adres do korespondencji:
Krzysztof Otremba
Zakład Rekultywacji z siedzibą w Koninie
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Przemysłowa 120
62-510 Konin
Poland
e-mail: katrekult@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 28.09.2011