Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Dariusz Kayzer, Krzysztof Szoszkiewicz
Zastosowanie analizy zmiennych kanonicznych do graficznego przedstawienia uwarunkowań ekologicznych rozwoju zbiorowisk roślin wodnych
Streszczenie.

 Analizy oparto na wynikach badań roślinności rzek prowadzonych w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w latach 1995-2002 z zastosowaniem metody fitosocjologicznej według Brauna-Blanqueta. Wykorzystano szczególnie rozpowszechnione zbiorowiska roślinne, sklasyfikowane w formie 12 zespołów, które reprezentują szeroki zakres tolerancji ekologicznej. Ocena właściwości środowiska dla sklasyfikowanych 288 płatów roślinności została dokonana na podstawie 10 zmiennych, które obejmowały zarówno parametry określające warunki geograficzne i morfologiczne, jak i jakość wody rzek oraz geologię i użytkowanie zlewni. Celem przeprowadzonych badań było wykazanie przydatności analizy zmiennych kanonicznych do oceny właściwości ekologicznych zbiorowisk roślinnych. Przedstawiono wzajemne położenie fitocenoz wodnych w przestrzeni zmiennych kanonicznych. Zmienne kanoniczne okazały się przydatne do określenia wzajemnego położenia zbiorowisk roślin wodnych ze względu na zmienne środowiskowe.

Słowa kluczowe: zbiorowiska roślinne, degradacja wód, ekologia roślin, analiza zmiennych kanonicznych
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_107.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kayzer, Dariusz, and Krzysztof Szoszkiewicz. "Zastosowanie analizy zmiennych kanonicznych do graficznego przedstawienia uwarunkowań ekologicznych rozwoju zbiorowisk roślin wodnych ." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #107.
APA Dariusz Kayzer1, Krzysztof Szoszkiewicz2 (2011). Zastosowanie analizy zmiennych kanonicznych do graficznego przedstawienia uwarunkowań ekologicznych rozwoju zbiorowisk roślin wodnych . Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #107
ISO 690 KAYZER, Dariusz, SZOSZKIEWICZ, Krzysztof. Zastosowanie analizy zmiennych kanonicznych do graficznego przedstawienia uwarunkowań ekologicznych rozwoju zbiorowisk roślin wodnych . Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #107.
Adres do korespondencji:
Dariusz Kayzer
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Poland

e-mail: dkayzer@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 28.09.2011