Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mirosława Gilewska, Krzysztof Otremba
Geochemiczne właściwości gruntu pogórniczego zbudowanego z utworów mioceńskich
Streszczenie.

 W nadkładzie złóż węgla brunatnego eksploatowanego w rejonie Turku udział utworów toksycznych jest niewielki. Są to utwory mioceńskie, głównie piaski i mułki zawierające piryt (FeS2). Zalegają one w stropie węgla oraz soczewkach bezwęglowych i z reguły są deponowane w dolnych partiach zwałowisk. Ich obecność w warstwie wierzchniej zwałowisk wskazuje na znaczące błędy w technologii górniczej. Produktami wietrzenia pirytu są kwas siarkowy, związki żelaza i związki siarki. Powstający kwas siarkowy zakwasza grunt, zmniejsza pH do wartości w granicach 2,48-3,07. Bardzo kwaśnemu odczynowi towarzyszy duża, toksyczna dla roślin kwasowość wymienna. Zawartość siarki całkowitej w wierzchniej, 25-centymetrowej warstwie gruntu wynosi od 800 do 1240 mg·kg-1. Stosunek siarki ogólnej do siarczanowej dochodzi do 52,41. Potwierdzeniem ekstremalnie złych właściwości gruntu pogórniczego jest całkowity wypad szaty roślinnej wprowadzonej w ramach rekultywacji biologicznej.

Słowa kluczowe: piryt, wietrzenie, odczyn, siarka, fitotoksyczność
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_106.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gilewska, Mirosława, and Krzysztof Otremba. "Geochemiczne właściwości gruntu pogórniczego zbudowanego z utworów mioceńskich." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #106.
APA Mirosława Gilewska, Krzysztof Otremba (2011). Geochemiczne właściwości gruntu pogórniczego zbudowanego z utworów mioceńskich. Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #106
ISO 690 GILEWSKA, Mirosława, OTREMBA, Krzysztof. Geochemiczne właściwości gruntu pogórniczego zbudowanego z utworów mioceńskich. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #106.
Adres do korespondencji:
Mirosława Gilewska
Zakład Rekultywacji z siedzibą w Koninie
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Przemysłowa 120
62-510 Konin
Poland
e-mail: katrekult@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 28.09.2011