Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Michał Fiedler
Zmienność retencji wody w mikrozlewni rolniczej na Pojezierzu Gnieźnieńskim
Streszczenie.

 W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 1993-2003 mających na celu określenie zmienności zapasów wody retencjonowanej w mikrozlewniach rolniczych z występującymi śródpolnymi oczkami wodnymi. Zarówno stany wody gruntowej, jak i zapasy wody retencjonowanej w wierzchnich warstwach profili glebowych wykazują znaczną zmienność wynikającą z przebiegu warunków meteorologicznych oraz z położenia w rzeźbie terenu. Zasoby wody retencjonowane w półroczach zimowych są wyczerpywane w półroczach letnich. Zapasy wody w przypowierzchniowej części profilu położonego w środkowej partii zbocza wykazują podobieństwo do przebiegu zapasów w profilu położonym na kulminacji zbocza, natomiast zapasy wody w 1-metrowej warstwie tego profilu wykazują większe podobieństwo do zapasów w profilu położonym u podnóża zbocza.

Słowa kluczowe: retencja wody, mikrozlewnia rolnicza, woda gruntowa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_105.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Fiedler, Michał. "Zmienność retencji wody w mikrozlewni rolniczej na Pojezierzu Gnieźnieńskim." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #105.
APA Michał Fiedler (2011). Zmienność retencji wody w mikrozlewni rolniczej na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #105
ISO 690 FIEDLER, Michał. Zmienność retencji wody w mikrozlewni rolniczej na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #105.
Adres do korespondencji:
Michał Fiedler
Katedra Melioracji
Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: fiedler@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 28.09.2011