Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Michał Fiedler
Zawartość azotu mineralnego w wodzie gruntowej mikrozlewni śródpolnego oczka wodnego i w oczku na Pojezierzu Gnieźnieńskim
Streszczenie.

 W pracy przedstawiono wyniki, prowadzonych w latach 1994-2003 na terenie Doświadczalnej Stacji Badawczej Mokronosy, badań nad zmiennością zawartości substancji biogennych w wodzie gruntowej i w wodzie śródpolnego oczka wodnego. Wartości średnich z okresów dwumiesięcznych stężeń mineralnych form azotu wskazują na istnienie cyklicznych w roku zmian zawartości azotu azotanowego i amonowego w wodzie gruntowej i w wodzie oczka. W wodzie gruntowej dominującą formą azotu są azotany, których zawartość jest od 21 do 45 razy większa niż zawartość azotu amonowego, natomiast w wodzie oczka zawartość azotanów w miesiącach letnich stanowiła 30% zawartości jonów amonowych. W okresie dopływów drenarskich do oczka średnia zawartość azotanów w jego wodzie 11-krotnie przewyższała zawartość amonowej formy azotu. W całym okresie badań średnia suma zawartości azotanów i jonu amonowego w wodzie gruntowej mieściła się w granicach od 7,4 mg·dm-3 w dwóch ostatnich miesiącach roku do 14,3 mg·dm-3 we wrześniu i październiku. Zawartości te były od dwóch do osiemnastu razy większe niż w wodzie oczka.

Słowa kluczowe: jakość wody gruntowej, jakość wody w oczku, azotany, jony amonowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_104.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Fiedler, Michał. "Zawartość azotu mineralnego w wodzie gruntowej mikrozlewni śródpolnego oczka wodnego i w oczku na Pojezierzu Gnieźnieńskim." Nauka Przyr. Technol. 5.6 (2011): #104.
APA Michał Fiedler (2011). Zawartość azotu mineralnego w wodzie gruntowej mikrozlewni śródpolnego oczka wodnego i w oczku na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Nauka Przyr. Technol. 5 (6), #104
ISO 690 FIEDLER, Michał. Zawartość azotu mineralnego w wodzie gruntowej mikrozlewni śródpolnego oczka wodnego i w oczku na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.6: #104.
Adres do korespondencji:
Michał Fiedler
Katedra Melioracji
Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: fiedler@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 28.09.2011