Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Eugeniusz Zawisza, Katarzyna Kamińska, Izabela Janusz
Wodoprzepuszczalność żużli wielkopiecowych, popiołów lotnych oraz ich mieszanek
Streszczenie.

W artykule przedstawiono wyniki badań wodoprzepuszczalności wybranych żużli wielkopiecowych, popiołów lotnych oraz ich mieszanek przy różnym ich zagęszczeniu. Materiały do badań stanowiły: żużel wielkopiecowy (0–31,5 mm) pochodzący z Centralnego Zwałowiska Pleszów huty ArcelorMittal Poland, popiół lotny z Elektrowni Skawina S.A. oraz mieszanki żużla z popiołem, w których zawartość popiołu wynosiła 10, 20 i 30% (wagowo). Stwierdzono, że wodoprzepuszczalność badanych materiałów była zależna głównie od zagęszczenia. Wraz ze zwiększaniem się wartości wskaźnika zagęszczenia IS od 0,90 do 1,00 następowało zmniejszanie wartości współczynnika filtracji o jeden, dwa, a nawet prawie o trzy rzędy wielkości. Dodatek popiołu lotnego do żużla wielkopiecowego powodował jego uszczelnienie i w efekcie znaczne zmniejszenie współczynnika filtracji: od rzędu 10-3-10-4 m·s-1 dla żużla do 10-7-10-8 m·s-1 dla żużla z 30-procentowym dodatkiem popiołu.

Słowa kluczowe: odpady przemysłowe, żużle wielkopiecowe, popioły lotne, właściwości geotechniczne, wodoprzepuszczalność
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt5/art_102.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zawisza, Eugeniusz, et al. "Wodoprzepuszczalność żużli wielkopiecowych, popiołów lotnych oraz ich mieszanek." Nauka Przyr. Technol. 5.5 (2011): #102.
APA Eugeniusz Zawisza, Katarzyna Kamińska, Izabela Janusz (2011). Wodoprzepuszczalność żużli wielkopiecowych, popiołów lotnych oraz ich mieszanek. Nauka Przyr. Technol. 5 (5), #102
ISO 690 ZAWISZA, Eugeniusz, KAMIńSKA, Katarzyna, JANUSZ, Izabela. Wodoprzepuszczalność żużli wielkopiecowych, popiołów lotnych oraz ich mieszanek. Nauka Przyr. Technol., 2011, 5.5: #102.
Adres do korespondencji:
Eugeniusz Zawisza
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28
31-120 Kraków
Poland
e-mail: kiwig@ur.krakow.pl
Zaakceptowano do druku: 13.06.2011