Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Dorota Swędrzyńska, Alicja Niewiadomska, Agnieszka Wolna-Maruwka
Sposób inokulacji a efektywność zasiedlania ryzosfery owsa (Avena sativa L.) i kukurydzy (Zea mays L.) przez bakterie z rodzaju Azospirillum
Streszczenie.

Możliwość wykorzystania bakterii Azospirillum jako czynnika korzystnie wpływającego na plonowanie roślin uprawnych wymaga m.in. opracowania metod inokulacji tymi bakteriami zapewniających skuteczną kolonizację strefy korzeniowej roślin, a zarazem możliwych do zastosowania w praktyce rolniczej. Celem pracy było poznanie efektywności zasiedlania ryzosfery i ryzoplany owsa i kukurydzy przez bakterie z rodzaju Azospirillum w zależności od sposobu inokulacji szczepem A. brasilense. W doświadczeniu wazonowym zastosowano cztery kombinacje: inokulację gleby przed siewem, inokulację ziarniaków, inokulację gleby po wschodach oraz jednocześnie te trzy warianty inokulacji. Zastosowano szczep 65B, wyizolowany w Zakładzie Mikrobiologii IUNG w Puławach. W okresie wegetacji prowadzono analizy służące określeniu liczebności bakterii z rodzaju Azospirillum w poszczególnych kombinacjach doświadczalnych. Jednocześnie kontrolowano koncentrację chlorofilu w blaszkach liściowych roślin oraz określano aktywność nitrogenazy w glebie metodą acetylenową. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że inokulacja ziarniaków jest najmniej skutecznym sposobem inicjowania kolonizacji ryzosfery owsa i kukurydzy przez A. brasilense. Wprowadzanie tych bakterii do gleby, zarówno bezpośrednio przed siewem ziarniaków, jak i po wschodach, zwiększa liczebność bakterii z rodzaju Azospirillum w ryzosferze owsa i kukurydzy. Zwiększenie liczebności A. brasilense na skutek inokulacji nie znajdowało pełnego odbicia w żywotności roślin wyrażonej koncentracją chlorofilu w ich blaszkach liściowych. O ile w przypadku owsa zależność pomiędzy samym faktem inokulacji a koncentracją chlorofilu była dość wyraźna, to u kukurydzy zaznaczała się bardzo słabo.

 

Słowa kluczowe: Azospirillum, aktywność nitrogenazy, gleba, inokulacja zbóż, kukurydza, owies
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_95.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Swędrzyńska, Dorota, et al. "Sposób inokulacji a efektywność zasiedlania ryzosfery owsa (Avena sativa L.) i kukurydzy (Zea mays L.) przez bakterie z rodzaju Azospirillum." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #95.
APA Dorota Swędrzyńska, Alicja Niewiadomska, Agnieszka Wolna-Maruwka (2010). Sposób inokulacji a efektywność zasiedlania ryzosfery owsa (Avena sativa L.) i kukurydzy (Zea mays L.) przez bakterie z rodzaju Azospirillum. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #95
ISO 690 SWęDRZYńSKA, Dorota, NIEWIADOMSKA, Alicja, WOLNA-MARUWKA, Agnieszka. Sposób inokulacji a efektywność zasiedlania ryzosfery owsa (Avena sativa L.) i kukurydzy (Zea mays L.) przez bakterie z rodzaju Azospirillum. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #95.
Adres do korespondencji:
Dorota Swędrzyńska
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: dorotas@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010