Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Alicja Niewiadomska, Hanna Sulewska, Katarzyna Głuchowska
Wpływ związków mineralnych MIP na aktywność mikrobiologiczną gleby pod uprawą wybranych roślin rolniczych
Streszczenie.

Celem trzyletnich badań było określenie wpływu substancji czynnej nawozu PRP-SOL, stymulatora funkcji życiowych gleby, którego wytwarzanie jest oparte na technologii Mineral Inducer Process (MIP), na dynamikę rozwoju wybranych grup drobnoustrojów glebowych oraz zmiany właściwości biochemicznych gleby pod wybranymi roślinami: rzepakiem i jęczmieniem. W badaniach uwzględniono: ogólną ilość bakterii, grzyby, promieniowce, oligotrofy i kopiotrofy oraz aktywność dehydrogenaz. Otrzymane wyniki wskazują na stymulujące działanie nawozu PRP-SOL na badane grupy drobnoustrojów oraz aktywność dehydrogenaz,
a wielkość tej stymulacji zależała od gatunku uprawianej rośliny, jej fazy rozwojowej i głębokości systemu korzeniowego. Najbardziej korzystnie związki mineralne MIP wpływały na aktywność mikrobiologiczną pod rzepakiem, a mniej korzystnie – pod jęczmieniem.

 

Słowa kluczowe: nawóz PRP-SOL, związki mineralne MIP, aktywność dehydrogenaz, mikroorganizmy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_91.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Niewiadomska, Alicja, et al. "Wpływ związków mineralnych MIP na aktywność mikrobiologiczną gleby pod uprawą wybranych roślin rolniczych." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #91.
APA Alicja Niewiadomska, Hanna Sulewska, Katarzyna Głuchowska (2010). Wpływ związków mineralnych MIP na aktywność mikrobiologiczną gleby pod uprawą wybranych roślin rolniczych. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #91
ISO 690 NIEWIADOMSKA, Alicja, SULEWSKA, Hanna, GłUCHOWSKA, Katarzyna. Wpływ związków mineralnych MIP na aktywność mikrobiologiczną gleby pod uprawą wybranych roślin rolniczych. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #91.
Adres do korespondencji:
Alicja Niewiadomska
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: alicja.niewiadomska@onet.eu
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010