Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Alicja Niewiadomska, Tomasz Kleiber, Justyna Klama, Dorota Swędrzyńska
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na dynamikę składu mikrobiologicznego gleby i aktywność enzymatyczną dehydrogenaz pod trawnikiem
Streszczenie.

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wzrastającego nawożenia azotowego pod trawnikiem (w dawkach odpowiadających: 0, 50, 100, 150 i 200 kg/ha gleby) na dynamikę zmian składu mikrobiologicznego gleby: ogólnej ilości bakterii, ilości grzybów, promieniowców, oligotrofów, kopiotrofów, a także na aktywność enzymatyczną dehydrogenaz.
Z badań wynika, że najważniejszymi czynnikami, które modyfikowały skład ilościowy gleby,
a także aktywność dehydrogenaz, były: termin pobrania prób i panujące wówczas warunki meteo­rologiczne. Nie stwierdzono istotnego wpływu badanych poziomów nawożenia azotowego na ogólną ilość bakterii, promieniowców, kopiotrofów, a także oligotrofów w analizowanej glebie. Wyniki istotne statystycznie uzyskano w badaniach nad liczebnością grzybów, a także aktywnością enzymatyczną gleby. Największy wzrost ogólnej ilości bakterii, oligotrofów i promieniowców w glebie oznaczono w okresie od maja do czerwca, natomiast grzybów – w sierpniu. Z kolei największą aktywnością enzymatyczną dehydrogenaz gleba charakteryzowała się we wrześniu.

 

Słowa kluczowe: nawożenie azotowe, aktywność dehydrogenaz, mikroorganizmy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_90.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Niewiadomska, Alicja, et al. "Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na dynamikę składu mikrobiologicznego gleby i aktywność enzymatyczną dehydrogenaz pod trawnikiem." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #90.
APA Alicja Niewiadomska, Tomasz Kleiber, Justyna Klama, Dorota Swędrzyńska (2010). Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na dynamikę składu mikrobiologicznego gleby i aktywność enzymatyczną dehydrogenaz pod trawnikiem. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #90
ISO 690 NIEWIADOMSKA, Alicja, et al. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na dynamikę składu mikrobiologicznego gleby i aktywność enzymatyczną dehydrogenaz pod trawnikiem. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #90.
Adres do korespondencji:
Alicja Niewiadomska
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: alicja.niewiadomska@onet.eu
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010