Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Natywa, Katarzyna Ambroży, Aleksandra Sawicka, Agnieszka Wolna-Maruwka
Aktywność respiracyjna i dehydrogenazowa gleby pod uprawą kukurydzy w zależności od różnych dawek nawozu azotowego
Streszczenie.

Celem podjętych badań było określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem na aktywność respiracyjną i dehydrogenazową gleby pod uprawą kukurydzy z przeznaczeniem na CCM. Badania przeprowadzono w latach 2007-2009 na terenie Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego w Złotnikach, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Analiz dokonywano w sześciu terminach w sezonie wegetacyjnym kukurydzy (przed siewem, w fazie 2-3 liści, w fazie 7-8 liści, w fazie wyrzucania wiech, w fazie dojrzałości mlecznej i po zbiorze). Poletka z kukurydzą były zróżnicowane pod względem nawożenia azotowego (0, 80, 160 i 240 kg·ha-1). Do pomiaru aktywności dehydrogenaz wykorzystano metodę Thalmanna, a aktywność respiracyjną gleby oznaczano metodą miareczkową. Stwierdzono istotny wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem oraz fazy rozwojowej kukurydzy na aktywność respiracyjną i dehydrogenazową gleby.

 

Słowa kluczowe: gleba, kukurydza, nawożenie azotowe, dehydrogenazy, aktywność respiracyjna gleby
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_89.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Natywa, Małgorzata, et al. "Aktywność respiracyjna i dehydrogenazowa gleby pod uprawą kukurydzy w zależności od różnych dawek nawozu azotowego." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #89.
APA Małgorzata Natywa, Katarzyna Ambroży, Aleksandra Sawicka, Agnieszka Wolna-Maruwka (2010). Aktywność respiracyjna i dehydrogenazowa gleby pod uprawą kukurydzy w zależności od różnych dawek nawozu azotowego. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #89
ISO 690 NATYWA, Małgorzata, et al. Aktywność respiracyjna i dehydrogenazowa gleby pod uprawą kukurydzy w zależności od różnych dawek nawozu azotowego. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #89.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Natywa
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: mnatywa@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010