Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Natywa, Katarzyna Ambroży, Aleksandra Sawicka
Zmiany liczebności wybranych grup mikroorganizmów glebowych pod uprawą kukurydzy w zależności od fazy rozwojowej rośliny i stosowania zabiegu deszczowania
Streszczenie.

Badania przeprowadzono w latach 2007-2008 na terenie Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego w Złotnikach, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a ich celem było określenie ogólnej liczebności wybranych grup drobnoustrojów (bakterii, grzybów i promieniowców oraz bakterii z rodzaju Azotobacter) w glebie pod uprawą kukurydzy z przeznaczeniem na CCM. Analiz dokonywano w sześciu terminach w ciągu roku, związanych z fazami rozwojowymi roślin (przed siewem, w fazie 2-3 liści, w fazie 7-8 liści, w fazie wyrzucania wiech, w fazie dojrzałości mlecznej i po zbiorze). Drugim czynnikiem doświadczalnym był zabieg deszczowania, który stosowano w okresie wegetacji roślin, kiedy wilgotność gleby spadała poniżej 70% polowej pojemności wodnej. Faza rozwojowa roślin oraz zabieg deszczowania w istotny sposób modyfikowały liczebność drobnoustrojów glebowych w trakcie sezonów wegetacyjnych.

 

Słowa kluczowe: gleba, kukurydza, deszczowanie, drobnoustroje glebowe, Azotobacter, bakterie, promieniowce, grzyby
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt6/art_88.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Natywa, Małgorzata, et al. "Zmiany liczebności wybranych grup mikroorganizmów glebowych pod uprawą kukurydzy w zależności od fazy rozwojowej rośliny i stosowania zabiegu deszczowania." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #88.
APA Małgorzata Natywa, Katarzyna Ambroży, Aleksandra Sawicka (2010). Zmiany liczebności wybranych grup mikroorganizmów glebowych pod uprawą kukurydzy w zależności od fazy rozwojowej rośliny i stosowania zabiegu deszczowania. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #88
ISO 690 NATYWA, Małgorzata, AMBROżY, Katarzyna, SAWICKA, Aleksandra. Zmiany liczebności wybranych grup mikroorganizmów glebowych pod uprawą kukurydzy w zależności od fazy rozwojowej rośliny i stosowania zabiegu deszczowania. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #88.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Natywa
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: mnatywa@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010