Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Mocek-Płóciniak
Wykorzystanie aktywności enzymatycznej do oceny wpływu antropogenicznych zmian wywołanych przez metale ciężkie w środowisku glebowym
Streszczenie.

Gleba, czyli powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, posiada zdolność samoreprodukcji, czyli odnawiania zasobów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania żywych organizmów. Zarówno mikroorganizmy, jak i ich metabolity – enzymy – aktywnie uczestniczą
w rozkładzie materii organicznej, detoksykacji ksenobiotyków mineralnych (metali ciężkich) oraz procesach glebotwórczych. Niezbędne są zatem badania aktywności enzymatycznej w glebie, które odzwierciedlają stopień oraz wielkość zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

 

Słowa kluczowe: gleba, aktywność enzymatyczna, metale ciężkie, mikroorganizmy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_86.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mocek-Płóciniak, Agnieszka. "Wykorzystanie aktywności enzymatycznej do oceny wpływu antropogenicznych zmian wywołanych przez metale ciężkie w środowisku glebowym." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #86.
APA Agnieszka Mocek-Płóciniak (2010). Wykorzystanie aktywności enzymatycznej do oceny wpływu antropogenicznych zmian wywołanych przez metale ciężkie w środowisku glebowym. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #86
ISO 690 MOCEK-PłóCINIAK, Agnieszka. Wykorzystanie aktywności enzymatycznej do oceny wpływu antropogenicznych zmian wywołanych przez metale ciężkie w środowisku glebowym. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #86.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Mocek-Płóciniak
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: agam-p@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010