Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Andrzej Mocek, Wojciech Owczarzak
Gleba jako naturalne środowisko przyrodnicze
Streszczenie.

Gleba jest ważnym i istotnym elementem biosfery. Stanowi ona wierzchnią (1,5-2,0 m) część litosfery wykształconą ze skały macierzystej (materiału macierzystego) pod wpływem czynników i procesów glebotwórczych. Oceny wartości i przydatności rolniczej gleb można dokonać oraz określić przynależność do odpowiednich jednostek taksonomicznych na podstawie profilu lub pedonu glebowego, które ilustrują układ i właściwości poszczególnych poziomów genetycznych. Poziomy te tworzą układ trójfazowy, na który składa się faza stała (część organiczna i mineralna), faza ciekła (roztwór glebowy) oraz faza gazowa (powietrze glebowe). Faza stała stanowi w poziomach przypowierzchniowych zazwyczaj około 50%, natomiast pozostałe 50% przypada na fazę ciekłą i gazową, których objętości są labilne. Poza charakterystyką poszczególnych części składowych poziomów próchnicznych ważnym zagadnieniem jest ocena zasobów glebowych z punktu widzenia zarówno tzw. klasyfikacji przyrodniczych (systematyk), powszechnie stosowanych w świecie (Soil taxonomy... 1975, WRB) i w Polsce (PTG), jak
i klasyfikacji użytkowych (bonitacja) również stosowanych w kraju i poza jego granicami.

Słowa kluczowe: gleba, profil, pedon, poziomy diagnostyczne, próchnica
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_85.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mocek, Andrzej, and Wojciech Owczarzak. "Gleba jako naturalne środowisko przyrodnicze." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #85.
APA Andrzej Mocek, Wojciech Owczarzak (2010). Gleba jako naturalne środowisko przyrodnicze. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #85
ISO 690 MOCEK, Andrzej, OWCZARZAK, Wojciech. Gleba jako naturalne środowisko przyrodnicze. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #85.
Adres do korespondencji:
Andrzej Mocek
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: moceka@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010