Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Justyna Klama, Tomasz Kleiber
Wpływ fertygacji manganem na liczebność mikroflory podłoża oraz plonowanie pomidora uprawianego w wełnie mineralnej
Streszczenie.

 

Przeprowadzone doświadczenie miało na celu określenie wpływu zróżnicowanych stężeń manganu na zmiany liczebności mikroflory podłoża w uprawie hydroponicznej. Rośliny pomidora uprawiano w nieogrzewanej szklarni w matach uprawowych z wełny mineralnej, z zastosowaniem fertygacji pożywką standardową o zróżnicowanych stężeniach manganu w badanych kombinacjach: 0,0, 0,3, 0,6 i 1,2 mg·dm-3. Analizy stanu mikrobiologicznego podłoża określano metodą posiewów płytkowych, badając ogólną liczebność bakterii, promieniowców, kopiotrofów i oligotrofów. Ponadto obserwowano wpływ zróżnicowanych stężeń manganu na plonowanie roślin. Nie wykazano istotnego wpływu wzrastających stężeń badanego składnika, w zakresie od 0,0 do 1,2 mg·dm-3, na liczebność drobnoustrojów i plonowanie roślin.

 

Słowa kluczowe: pomidor, mangan, uprawa hydroponiczna, fertygacja, wełna mineralna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt6/art_82.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Klama, Justyna, and Tomasz Kleiber. "Wpływ fertygacji manganem na liczebność mikroflory podłoża oraz plonowanie pomidora uprawianego w wełnie mineralnej." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #82.
APA Justyna Klama, Tomasz Kleiber (2010). Wpływ fertygacji manganem na liczebność mikroflory podłoża oraz plonowanie pomidora uprawianego w wełnie mineralnej. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #82
ISO 690 KLAMA, Justyna, KLEIBER, Tomasz. Wpływ fertygacji manganem na liczebność mikroflory podłoża oraz plonowanie pomidora uprawianego w wełnie mineralnej. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #82.
Adres do korespondencji:
Justyna Klama
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: jklama@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010