Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krzysztof Frączek, Jacek Grzyb
Badania nad rozprzestrzenianiem się aerozolu grzybowego na terenie Krakowa
Streszczenie.

Celem pracy było określenie charakterystyki ilościowej aerozolu grzybowego występującego w powietrzu atmosferycznym na obszarze Krakowa. Próbki powietrza pobierano
6-stopniowym impaktorem Andersena. Stwierdzono, że stężenie aerozolu grzybowego w badanym powietrzu zawierało się w zakresie od 35 do 8254 jtk/m3. Na podstawie uzyskanych wyników widoczne jest znacząco większe stężenie grzybów w powietrzu atmosferycznym na Rynku Głównym oraz w pobliżu Szkoły Mistrzostwa Sportowego niż w innych rejonach. Przeprowadzona analiza wskazuje też na fakt, że aerozol grzybowy na większości badanych stanowisk pomiarowych wykazywał wyraźny wzrost koncentracji w okresie zimowym.

 

Słowa kluczowe: aerozol grzybowy, powietrze atmosferyczne, aglomeracja miejska
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Frączek, Krzysztof, and Jacek Grzyb. "Badania nad rozprzestrzenianiem się aerozolu grzybowego na terenie Krakowa." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #75.
APA Krzysztof Frączek, Jacek Grzyb (2010). Badania nad rozprzestrzenianiem się aerozolu grzybowego na terenie Krakowa. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #75
ISO 690 FRąCZEK, Krzysztof, GRZYB, Jacek. Badania nad rozprzestrzenianiem się aerozolu grzybowego na terenie Krakowa. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #75.
Adres do korespondencji:
Krzysztof Frączek
Katedra Mikrobiologii
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
Poland
e-mail: rrfracze@cyf-kr.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010