Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krzysztof Cieniek, Katarzyna Kubiak, Julitta Gajewska
Zastosowanie metody optoelektronicznej do mikrobiologicznej oceny jakości wody pitnej
Streszczenie.

Celem pracy było przedstawienie nowej metody ilościowego badania mikroorganizmów w zawiesinach wodnych oraz porównanie wyników ze standardowymi metodami mikrobiologicznymi. W tym celu przebadano próbki wód pitnych. Opisywana metoda optoelektroniczna dała zadowalające wyniki, wskazujące na jej użyteczność w badaniu wody pod względem cząstek zawieszonych w wodzie, w tym mikroorganizmów hodowlanych i niehodowlanych.
W celu otrzymania bardziej precyzyjnych wyników należy dopracować metodykę badań oraz skupić się na wyodrębnieniu mikroorganizmów z reszty materii nieożywionej.

Słowa kluczowe: optoelektronika, jakość wody, bakterie, cząstki, Escherichia coli
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_73.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Cieniek, Krzysztof, et al. "Zastosowanie metody optoelektronicznej do mikrobiologicznej oceny jakości wody pitnej." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #73.
APA Krzysztof Cieniek, Katarzyna Kubiak, Julitta Gajewska (2010). Zastosowanie metody optoelektronicznej do mikrobiologicznej oceny jakości wody pitnej. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #73
ISO 690 CIENIEK, Krzysztof, KUBIAK, Katarzyna, GAJEWSKA, Julitta. Zastosowanie metody optoelektronicznej do mikrobiologicznej oceny jakości wody pitnej. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #73.
Adres do korespondencji:
Krzysztof Cieniek
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 156
02-776 Warszawa
Poland
e-mail: cieniek@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 18.10.2010