Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Hanna Rekosz-Burlaga, Małgorzata Waszewska
Wpływ różnorodności gatunkowej traw i dżdżownic Aporrectodea caliginosa na liczebność Azospirillum spp. w glebie
Streszczenie.

Obiektem badań była gleba z doświadczenia wazonowego, w którym prowadzono uprawę kostrzewy czerwonej oraz uprawę wielogatunkową traw. W obrębie każdej grupy połowa wazonów została wzbogacona w dżdżownice Aporrectodea caliginosa. W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę oceny wpływu różnorodności gatunkowej traw oraz obecności dżdżownic na liczebność w glebie Azospirillum spp. Badania obejmowały: oznaczenie w próbkach gleby NPL Azospirillum spp., izolację ich czystych kultur, ich identyfikację, a następnie oznaczenie aktywności nitrogenazy. Wyniki badań wykazały, że różnorodność gatunkowa traw oraz obecność dżdżownic mają istotny wpływ na liczebność Azospirillum tylko w jednym terminie oznaczeń. Większość uzyskanych szczepów wyizolowano z gleby spod uprawy kostrzewy czerwonej, dominował wśród nich gatunek A. brasilense. Uzyskane izolaty charakteryzowały się dużą aktywnością wiązania N2: od 143,8 do 1478,0 nmol C2H4 na 1 h dla hodowli.

Słowa kluczowe: Azospirillum, uprawa traw, Aporrectodea caliginosa, dżdżownice
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_105.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rekosz-Burlaga, Hanna, and Małgorzata Waszewska. "Wpływ różnorodności gatunkowej traw i dżdżownic Aporrectodea caliginosa na liczebność Azospirillum spp. w glebie." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #105.
APA Hanna Rekosz-Burlaga, Małgorzata Waszewska (2010). Wpływ różnorodności gatunkowej traw i dżdżownic Aporrectodea caliginosa na liczebność Azospirillum spp. w glebie. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #105
ISO 690 REKOSZ-BURLAGA, Hanna, WASZEWSKA, Małgorzata. Wpływ różnorodności gatunkowej traw i dżdżownic Aporrectodea caliginosa na liczebność Azospirillum spp. w glebie. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #105.
Adres do korespondencji:
Hanna Rekosz-Burlaga
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Poland
e-mail: h.rekosz@interia.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001