Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Katarzyna Kubiak, Leszek Babiński, Joanna Cywińska, Agnieszka Sadowska, Krzysztof Cieniek, Julitta Gajewska
Identyfikacja molekularna bakterii wyizolowanych z wody Jeziora Biskupińskiego oraz współczesnego drewna dębu i sosny zalegającego w glebie na stanowisku archeologicznym w Biskupinie
Streszczenie.

Celem pracy była izolacja i identyfikacja molekularna wybranych szczepów bakterii zasiedlających współczesne drewno dębu (Quercus sp.) i sosny (Pinus sylvestris L.), przechowywane w zalanym wodą torfie na stanowisku archeologicznym nr 4 w Biskupinie przez sześć lat w warunkach zbliżonych do beztlenowych. Badania wody z Jeziora Biskupińskiego nie wykazały obecności bakterii jeziornych w próbkach drewna i otaczającej je glebie; stwierdzono różnorodność niechorobotwórczych i chorobotwórczych bakterii kolonizujących drewno, występujących w glebie i wodzie, należących do rodzin: Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, Bacillaceae
i Clostridiaceae.

 

Słowa kluczowe: mokre stanowisko archeologiczne, zasiedlanie drewna, drewno współczesne, bakterie wody i gleby, Biskupin
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt6/art_102.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kubiak, Katarzyna, et al. "Identyfikacja molekularna bakterii wyizolowanych z wody Jeziora Biskupińskiego oraz współczesnego drewna dębu i sosny zalegającego w glebie na stanowisku archeologicznym w Biskupinie." Nauka Przyr. Technol. 4.6 (2010): #102.
APA Katarzyna Kubiak, Leszek Babiński, Joanna Cywińska, Agnieszka Sadowska, Krzysztof Cieniek, Julitta Gajewska (2010). Identyfikacja molekularna bakterii wyizolowanych z wody Jeziora Biskupińskiego oraz współczesnego drewna dębu i sosny zalegającego w glebie na stanowisku archeologicznym w Biskupinie. Nauka Przyr. Technol. 4 (6), #102
ISO 690 KUBIAK, Katarzyna, et al. Identyfikacja molekularna bakterii wyizolowanych z wody Jeziora Biskupińskiego oraz współczesnego drewna dębu i sosny zalegającego w glebie na stanowisku archeologicznym w Biskupinie. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.6: #102.
Adres do korespondencji:
Katarzyna Kubiak
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Poland
e-mail: katarzyna.kubiak82@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 16.11.2010