Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mariusz Sławomir Kubiak, Marek Jakubowski
Trójwymiarowa analiza symulacyjna CFD rozkładu pola prędkości przepływu mieszaniny dwufazowej w komorze wędzarniczej
Streszczenie.

Praca przedstawia wstępne wyniki symulacji CFD przepływu mieszaniny powietrza i dymu w module komory wędzarniczej o załadunku roboczym jednego wózka. Porównano przepływ w komorze pustej z przepływem w komorze wypełnionej wsadem. Odwzorowanie geometryczne wsadu stanowiły elementy podłużne o kształcie zbliżonym do polędwicy sopockiej. Do analiz symulacyjnych wykorzystano model komputerowy, który został stworzony w środowisku programu ANSYS Mechanical APDL 12.1. Model jest geometrią przestrzeni komory pustej oraz wypełnionej wsadem. Do dyskretyzacji modelu wykorzystano siatkę strukturalną elementów skończonych zbudowaną z zastosowaniem elementu przestrzennego typu Fluid 142. Modele miały około 1 mln elementów siatki. Deklarację warunków brzegowych i początkowych symulacji oparto na wiedzy praktycznej z zakresu doboru parametrów właściwych dla realizacji operacji wędzenia właściwego oraz na praktyce produkcyjnej. Obliczenia symulacyjne przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu ANSYS CFX 12.1 z zaimplementowanym kodem CFD pozwalającym na rozwiązanie numeryczne układu równań bilansowych ruchu płynu przepływającego w przestrzeni dyskretnej modelu. W wyniku przeprowadzonej serii obliczeń symulacyjnych uzyskano rozkład prędkości przepływu powietrza i dymu w przestrzeni komory. Dla wybranych przekrojów, interesujących z punktu widzenia prowadzonej analizy, określono zróżnicowanie przepływu, wskazując obszary, w których może wystąpić niedowędzenie spowodowane skrajnie małymi wartościami prędkości przepływu mieszaniny powietrza i dymu.

Słowa kluczowe: wędzenie, symulacja CFD, komora wędzarnicza, mieszanina dwufazowa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt5/art_66.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kubiak, Mariusz Sławomir, and Marek Jakubowski. "Trójwymiarowa analiza symulacyjna CFD rozkładu pola prędkości przepływu mieszaniny dwufazowej w komorze wędzarniczej." Nauka Przyr. Technol. 4.5 (2010): #66.
APA Mariusz Sławomir Kubiak, Marek Jakubowski (2010). Trójwymiarowa analiza symulacyjna CFD rozkładu pola prędkości przepływu mieszaniny dwufazowej w komorze wędzarniczej. Nauka Przyr. Technol. 4 (5), #66
ISO 690 KUBIAK, Mariusz Sławomir, JAKUBOWSKI, Marek. Trójwymiarowa analiza symulacyjna CFD rozkładu pola prędkości przepływu mieszaniny dwufazowej w komorze wędzarniczej. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.5: #66.
Adres do korespondencji:
Mariusz Sławomir Kubiak
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Politechnika Koszalińska
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
Poland
e-mail: mariusz.kubiak@tu.koszalin.pl
Zaakceptowano do druku: 8.10.2010