Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Zalewska, Małgorzata Antkowiak
Wzrost i kwitnienie mieczyków ogrodowych (Gladiolus hybridus) w uprawie przyspieszonej w szklarni w zależności od temperatury przechowywania bulw
Część I. Kwitnienie roślin
Streszczenie.

 

Badano wpływ temperatury przechowywania bulw mieczyków ogrodowych na kwitnienie czterech odmian: ‘Amsterdam’, ‘Energy’, ‘White Friendship’ oraz ‘Grand Prix’, uprawianych w szklarni, począwszy od 15 lutego. Bulwy każdej odmiany podzielono na cztery grupy: I – przechowywane 12 tygodni w 17°C, II – 12 tygodni w 5°C, III – 3 tygodnie w 5°C
i następne 9 tygodni w 17°C oraz IV – 6 tygodni w 5°C i kolejne 6 tygodni w 17°C. Najbardziej korzystne okazało się przechowywanie bulw w temperaturze 17°C. Rośliny wszystkich odmian wyrosłe z tych bulw kwitły najwcześniej, a przechowywane w 5°C – najpóźniej.

 

Słowa kluczowe: Gladiolus hybridus, przechowywanie bulw, uprawa przyspieszona
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt5/art_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zalewska, Małgorzata, and Małgorzata Antkowiak. "Wzrost i kwitnienie mieczyków ogrodowych (Gladiolus hybridus) w uprawie przyspieszonej w szklarni w zależności od temperatury przechowywania bulw
Część I. Kwitnienie roślin." Nauka Przyr. Technol. 4.5 (2010): #61.
APA Małgorzata Zalewska, Małgorzata Antkowiak (2010). Wzrost i kwitnienie mieczyków ogrodowych (Gladiolus hybridus) w uprawie przyspieszonej w szklarni w zależności od temperatury przechowywania bulw
Część I. Kwitnienie roślin. Nauka Przyr. Technol. 4 (5), #61
ISO 690 ZALEWSKA, Małgorzata, ANTKOWIAK, Małgorzata. Wzrost i kwitnienie mieczyków ogrodowych (Gladiolus hybridus) w uprawie przyspieszonej w szklarni w zależności od temperatury przechowywania bulw
Część I. Kwitnienie roślin. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.5: #61.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Zalewska
Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
ul. Bernardyńska 6/8
85-029 Bydgoszcz
Poland

e-mail: zalewska @utp.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 23.08.2010