Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2010 Tom 4 Zeszyt 5

Spis treści:

2010 Tom 4 Zeszyt 5, 53
w języku pl 
Lech Adamczak, Tomasz Florowski, Agnieszka Dąbkowska
Porównanie jakości kiełbas drobno rozdrobnionych peklowanych tradycyjnie i z wykorzystaniem preparatu warzywnego jako źródła azotanów V
2010 Tom 4 Zeszyt 5, 54
w języku en 
Karol Borzuta, Dariusz Lisiak, Andrzej Borys, Jerzy Strzelecki, Fabian Magda, Eugenia Grześkowiak, Beata Lisiak
Wpływ poziomu mięsności tuczników na wartość handlową tusz wieprzowych
2010 Tom 4 Zeszyt 5, 55
w języku en 
Aneta Cegiełka, Kamila Młynarczyk
Wpływ dodatku preparatu błonnika pszennego Vitacel WF 400 na jakość hamburgerów z mięsa kurcząt
2010 Tom 4 Zeszyt 5, 56
w języku pl 
Krzysztof Dasiewicz
Badania nad wpływem rodzaju oświetlenia na dokładność szacowania zawartości tłuszczu metodą komputerowej analizy obrazu w modelowych mieszaninach mięsa i tłuszczu wieprzowego
2010 Tom 4 Zeszyt 5, 57
w języku pl 
Tomasz Florowski, Lech Adamczak, Irene Fuertes Hernández, Maria Belen Moreno Franco, Andrzej Tyburcy
Ocena wpływu stopnia substytucji tłuszczu inuliną na wybrane wyróżniki jakości modelowych kiełbas
2010 Tom 4 Zeszyt 5, 58
w języku pl 
Eugenia Grześkowiak, Karol Borzuta, Dariusz Lisiak, Piotr Janiszewski, Jerzy Strzelecki
Przydatność kulinarna mięsa świń ras białych oraz mieszańców z udziałem knurów ras duroc i pietrain
2010 Tom 4 Zeszyt 5, 59
w języku en 
Alina Kunicka-Styczyńska
Ocena jakości mikrobiologicznej mięsa mielonego – metoda konwencjonalna czy alternatywna?
2010 Tom 4 Zeszyt 5, 60
w języku pl 
Beata Janowska
Wzrost i kwitnienie cantedeskii (Zantedeschia Spreng.) po zastosowaniu fluropirimidolu
2010 Tom 4 Zeszyt 5, 61
w języku pl 
Małgorzata Zalewska, Małgorzata Antkowiak
Wzrost i kwitnienie mieczyków ogrodowych (Gladiolus hybridus) w uprawie przyspieszonej w szklarni w zależności od temperatury przechowywania bulw
Część I. Kwitnienie roślin
2010 Tom 4 Zeszyt 5, 62
w języku pl 
Małgorzata Zalewska, Małgorzata Antkowiak
Wzrost i kwitnienie mieczyków ogrodowych (Gladiolus hybridus) w uprawie przyspieszonej w szklarni w zależności od temperatury przechowywania bulw
Część II. Jakość roślin
2010 Tom 4 Zeszyt 5, 63
w języku en 
Monika Hoffmann, Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski
Żywność funkcjonalna pochodzenia zwierzęcego. Mięso i przetwory mięsne
2010 Tom 4 Zeszyt 5, 64
w języku en 
Danuta Kołożyn-Krajewska, Zbigniew Dolatowski
Ocena tradycyjnych i regionalnych produktów mięsnych wytwarzanych w Polsce
2010 Tom 4 Zeszyt 5, 65
w języku pl 
Jan Bocianowski, Agnieszka Stokłosa
Ocena kiełkowania odmian botanicznych owsa głuchego (Avena fatua L.) w różnych warunkach świetlnych i termicznych za pomocą analizy zmiennych kanonicznych
2010 Tom 4 Zeszyt 5, 66
w języku pl 
Mariusz Sławomir Kubiak, Marek Jakubowski
Trójwymiarowa analiza symulacyjna CFD rozkładu pola prędkości przepływu mieszaniny dwufazowej w komorze wędzarniczej
2010 Tom 4 Zeszyt 5, 67
w języku pl 
Julita Reguła, Monika Kowalewska
Zawartość aspartamu, acesulfamu K i sacharyny w produktach spożywanych przez osoby otyłe i chore na cukrzycę

Znaleziono 15 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml