Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2010 Tom 4 Zeszyt 4

Spis treści:

2010 Tom 4 Zeszyt 4, 43
w języku pl 
Anita Schroeter-Zakrzewska, Tomasz Kleiber
Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’
Część I. Wzrost i kwitnienie roślin
2010 Tom 4 Zeszyt 4, 44
w języku pl 
Tomasz Kleiber, Anita Schroeter-Zakrzewska
Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’
Część II. Stan odżywienia roślin makroelementami
2010 Tom 4 Zeszyt 4, 45
w języku pl 
Tomasz Kleiber, Anita Schroeter-Zakrzewska
Chloromekwat i metkonazol w uprawie pelargonii rabatowej (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) ‘Aida’
Część III. Stan odżywienia roślin mikroelementami metalicznymi i sodem
2010 Tom 4 Zeszyt 4, 46
w języku pl 
Tomasz Kleiber, Bartosz Markiewicz
Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie
Część I. Zróżnicowanie składu chemicznego pożywek środowiska korzeniowego
2010 Tom 4 Zeszyt 4, 47
w języku pl 
Bartosz Markiewicz, Tomasz Kleiber
Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie
Część II. Wzrost, rozwój, plonowanie i zawartość składników pokarmowych w częściach nadziemnych roślin
2010 Tom 4 Zeszyt 4, 48
w języku pl 
Tomasz Kleiber, Bartosz Markiewicz
Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie
Część III. Zawartość mikroelementów metalicznych i sodu w roślinach
2010 Tom 4 Zeszyt 4, 49
w języku pl 
Jerzy Kupiec
Bilans substancji organicznej w glebach wybranych gospodarstw rolnych zlokalizowanych w zlewniach wód wrażliwych
2010 Tom 4 Zeszyt 4, 50
w języku en 
Alicja Szabelska, Michał Siatkowski, Teresa Goszczurna, Joanna Zyprych
Porównanie krzywych wzrostu w pakiecie R
2010 Tom 4 Zeszyt 4, 51
w języku pl 
Małgorzata Gumienna, Zbigniew Czarnecki
Rola mikroorganizmów w syntezie związków powierzchniowo czynnych
2010 Tom 4 Zeszyt 4, 52
w języku pl 
Ewa Kotiuk, Barbara Sawicka
Ocena wybranych cech fizykochemicznych i organoleptycznych wyrobów cukierniczych wzbogacanych w witaminy i NNKT n-3

Znaleziono 10 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml