Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Joanna Grzelczak, Grzegorz Maciorowski
Ptaki egzotyczne w sklepach zoologicznych miasta Poznania
Streszczenie.

Na terenie miasta Poznania istnieją 44 sklepy zoologiczne, ptaki egzotyczne stwierdzono w 24 spośród nich. W większości sklepów stan pomieszczeń oraz klatek był dobry. Ptaki pochodziły z hurtowni, od hodowców bądź z własnej hodowli. W sklepach występowały gatunki, które są objęte konwencją waszyngtońską, a większość właścicieli starała się sprostać jej wymaganiom. Podstawowym asortymentem są akcesoria dla zwierząt, ryby akwariowe oraz gryzonie, a w dalszej kolejności ptaki, gady i bezkręgowce. Stwierdzono 29 gatunków ptaków egzotycznych należących do pięciu rodzin: Columbidae, Cacatuidae, Psittacidae, Passeridae oraz Fringillidae. Na liczebność i częstość wystąpień danego gatunku mają wpływ następujące czynniki: cena, wymagania (wielkość klatki, pokarm, konieczność kąpieli), cechy psychointelektualne i stosunek do człowieka, upierzenie i ewentualne mutacje oraz wielkość ptaka. Część właścicieli sklepów zoologicznych rezygnuje ze sprzedaży ptaków.

Słowa kluczowe: ptaki ozdobne, sklepy zoologiczne, warunki hodowlane, konwencja waszyngtońska, zagrożone gatunki
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt3/art_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grzelczak, Joanna, and Grzegorz Maciorowski. "Ptaki egzotyczne w sklepach zoologicznych miasta Poznania." Nauka Przyr. Technol. 4.3 (2010): #31.
APA Joanna Grzelczak, Grzegorz Maciorowski (2010). Ptaki egzotyczne w sklepach zoologicznych miasta Poznania. Nauka Przyr. Technol. 4 (3), #31
ISO 690 GRZELCZAK, Joanna, MACIOROWSKI, Grzegorz. Ptaki egzotyczne w sklepach zoologicznych miasta Poznania. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.3: #31.
Adres do korespondencji:
Joanna Grzelczak
Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
Poland
e-mail: muszu84@tlen.pl
Zaakceptowano do druku: 5.03.2010